Amintiri despre Bacovia

 

Amintiri despre Bacovia, povestite de socrul scriitoarei
Isabela Vasiliu-Scraba, avocat Maximilian Vasiliu,  îngrijite de Isabela Vasiliu-Scraba care a făcut și stilizarea textului

(serial in rev. ‘Asachi’ – Piatra Neamt, nr. 165/2002, 171/2003, 176/2003, 177/2003), texte reproduse în volumul apărut la Editura Babel, 2017, fără menționarea numelui scriitoarei care a făcut stilizarea și nici a revistei ‘Asachi’.