Anton Dumitriu

 

Anton Dumitriu1990

– Isabela Vasiliu-Scraba: Ceva despre Școala trăiristă inaugurată de Nae Ionescu

– Isabela Vasiliu-Scraba: Despre Anton Dumitriu ca interpret al ”Cogito”-ului cartezian

– Isabela Vasiliu-Scraba: O noua interpretare a Parabolei Fiului Risipitor, sau Homo phaenomenon si homo noumenon

Isabela Vasiliu-Scraba: Don Quijote în oglindirea cea fără de sfîrsit a fantasmei unei lumi de-a-ndoaselea