Articole

– Isabela Vasiliu-Scraba: Scriitori invizibili

– Isabela Vasiliu-Scraba, Misterul creaturii în hieroglifă vulcănesciană

– Isabela Vasiliu-Scraba: Lăutărismul lui Pleşu pasionat de Cioran

– Isabela Vasiliu-Scraba: Locul filozofului Mircea Vulcănescu în Scoala sociologică a lui Gusti

– Isabela Vasiliu-Scraba: Un  căutător de înțelepciune discret: Alexandru Paleologu (1919-2005)

– Isabela Vasiliu-Scraba: Nae Ionescu si asistentul sau, Mircea Eliade

– Isabela Vasiliu-Scraba: Jumatate de secol dupa cum a fost sa fie (.pdf)

– Isabela Vasiliu-Scraba: Moartea spirituală în receptarea din Ţară şi visul premonitoriu al lui Mircea Eliade

– Isabela Vasiliu-Scraba: Nae Ionescu, sau, credința creatoare de cultură

– Isabela Vasiliu-Scraba, „Rinocerizarea” criteriului biografic la un istoric dilematic

– Isabela Vasiliu-Scraba: Mircea Eliade într-o colaborare cu bucluc

– Isabela Vasiliu-Scraba: Wikipedia.ro confiscată de o mafie cu interese ascunse

– Isabela Vasiliu-Scraba: Filozoful Mircea Vulcănescu într-un dicționar de Humanitas, sau, M. Vulcănescu în zdrăngănit de tinichele

– Isabela Vasiliu-Scraba: Sfârşitul lui Constantin Noica (1909-4 dec.1987) şi sfârşitul comunismului

– Isabela Vasiliu-Scraba: “ORICE MARE INTELIGENȚĂ BASCULEAZA ÎNTRE RELIGIE ȘI FILOZOFIE” (Petre Țutea)

– Isabela Vasiliu-Scraba: Două traduceri trădătoare în cărțile lui Cioran

– Isabela Vasiliu-Scraba: SCRISOARE DESCHISĂ catre dl Aurelien Demars 

– Isabela Vasiliu-Scraba,  „Un sceptic bolnav de veșnicie”, sau, Pasiunile cerești ale lui Cioran  (Cioran și Mircea Vulcanescu)

– Isabela Vasiliu-Scraba: Cioran, un mistic în lumea filozofiei

– Isabela Vasiliu-Scraba: Monada fără ferestre a incompetenței unui editor al lui Nae Ionescu

– Isabela Vasiliu-Scraba, Timpul amintirii…

mirceaciobanuIsabela Vasiliu-Scraba: POET LA VREMEA LUI AHAB. Poezii incifrate de Mircea (Sandu) Ciobanu și salvatoarea neînțelegere a criticului Marian Popa

„…era un scriitor de mâna întâia, cu un stil care ne îmbogățea limba, cu moduri de gândire și de viziune care au adus trăsături singulare la vasta, la pasionanta frescă a literaturii românești dinainte de 1944” (N.I. Herescu despre Dan Botta, în rev. „Destin”, Madrid, nr.12/1962).

– Isabela Vasiliu-Scraba, A fost Culianu turnător al savantului Mircea Eliade?

– Isabela Vasiliu-Scraba, Un al patrulea volum de Istoria credinţelor şi ratatele colaborări ale lui MIRCEA ELIADE cu Ioan P. Culianu

– Isabela Vasiliu-Scraba, Ultima revelatie a filosofului Alexandru Dragomir : “A nu te vinde comportã nebãnuite riscuri” (Al. Dr. pe 15 iunie 2000)

– Isabela Vasiliu-Scraba, O enigmatică pictură a Sfântului Arsenie Boca aflată în mijlocul Bucureștiului

– Isabela Vasiliu-Scraba, Indicii de manipulare în eseistica unui fost discipol al lui Noica: dl Ion Papuc

– Isabela Vasiliu-Scraba: O privire filozofică asupra istoriei României

– Isabela Vasiliu-Scraba, „Contemplația înțelegătoare” a filozofului Nae Ionescu

– Isabela Vasiliu-Scraba, Posibilă decriptare a filozofiei lui Nae Ionescu,  sau,  Jocuri conceptuale provocate de Kant 

– Isabela Vasiliu-Scraba, O încercare soteriologică : soluția metafizică naeionesciană

– Isabela Vasiliu-Scraba: Despre Anton Dumitriu ca interpret al ”Cogito”-ului cartezian

– Isabela Vasiliu-Scraba: Vintila Horia ca istoric al filozofiei româneşti

– Isabela Vasiliu-Scraba: C. Noica în cultura colectivistă aşa cum a fost ea percepută de Sorin Lavric

– Isabela Vasiliu-Scraba: Cât de subversiv putea fi Noica

– Isabela Vasiliu-Scraba: Vintila Horia exilat

– Isabela Vasiliu-Scraba: Cioran şi procedeul complementarităţii

– Isabela Vasiliu-Scraba, Metafizica ființei în viziunea lui Nae Ionescu

– Isabela Vasiliu-Scraba, “Starea de poveste” într-o poezie a lui Radu Stanca (Atena lui Kefalos, Ed. Star Tipp Slobozia, 1997, pp. 9-19)

– Isabela Vasiliu-Scraba, O schiță de portret: Anton Golopentia (Atena lui Kefalos, Ed. Star Tipp Slobozia, 1997, pp. 98-111)

– Isabela Vasiliu-Scraba, Concepte cheie în metafizica lui Nae Ionescu

– Isabela Vasiliu-Scraba, Marile spirite sunt cele rebele: Titu Maiorescu

– Isabela Vasiliu-Scraba, Fake News despre Culianu suspendat în neantul unei noi „forme de remarcare” (Radu Boroianu, 2015).

– Isabela Vasiliu-Scraba: “Părul lung şi blond al lui I. P. Culianu”

– Isabela Vasiliu-Scraba: Martirii închisorilor în viziunea lui Mircea Eliade si a Parintelui Arsenie Boca

 – Isabela Vasiliu-Scraba: Despre G. Liiceanu şi despre plagierea de tip “inadequate paraphrase” la Patapievici

– Isabela Vasiliu-Scraba, Peregrinările lui Cioran prin textele asceto-mistice ale Filocaliei sibiene

– Isabela Vasiliu-Scraba: O carte despre arheul istoric întrupat de Mircea Eliade

– Isabela Vasiliu-Scraba: Misterul needitării OPERELOR COMPLETE ale filozofului Noica

– Isabela Vasiliu-Scraba: Partea 2, Himera discipolatului de la Păltiniș, pretext de fină ironie din partea lui Noica

 – Isabela Vasiliu-Scraba, Cunoașterea-reamintire, cosmogonie și metamorfozele lui Hyperion

– Isabela Vasiliu-Scraba: Radu Gyr despre falsificarea istoriei literare la „acrobatul” George Călinescu

– Isabela Vasiliu-Scraba: Cioran și culisele Filocaliei sibiene, sau, Parintele Arsenie Boca, poeta Zorica Lațcu si poetul Nichifor Crainic în colectivul de traducere a Filocaliei românești

– Isabela Vasiliu-Scraba, Centenarul nașterii filozofului Octavian Nistor (1917-1993)

– Isabela Vasiliu-Scraba, Filozoful Mircea Vulcănescu și părintele Arsenie Boca, personaje ale romanului eliadesc „Noaptea de Sânziene” (Paris, 1955)

– Isabela Vasiliu-Scraba: Vintilă Horia ostracizat, ca și Eliade, din comunism până azi

– Isabela Vasiliu-Scraba, False dispute cu ideile lui Eliade si cu Nae Ionescu

– Isabela Vasiliu-Scraba, Centenar ZORICA LAȚCU (/Maica Teodosia)

– Isabela Vasiliu-Scraba: Mircea Vulcănescu prin sita comunistă dinainte și de după 1990

– Isabela Vasiliu-Scraba: Despre Faustul lui Nae Ionescu (conferinţă de la Salonul cărţii, Hotel Decebal, Bacău, 28 sept.2012)

– Isabela Vasiliu-Scraba, Timpul amintirii…

 – Isabela Vasiliu-Scraba, Doi străluciți discipoli ai lui Heidegger: Al.  Dragomir și Octavian Vuia

– Isabela Vasiliu-Scraba, Prelegeri despre Caragiale (Alexandru Dragomir)

– Isabela Vasiliu-Scraba, «PATAPIE-viciul» (român?)

– Isabela Vasiliu-Scraba: Alexandru Dragomir, Interviu adnotat

– Isabela Vasiliu-Scraba, Locuri comune în ce privește neînțelegerea filosofiei platonice : paradigma celui de-al treilea om și prăfuitul fir de păr

– Isabela Vasiliu-Scraba: Emil Cioran despre Mircea Vulcanescu într-un text cenzurat în post-comunism

– Isabela Vasiliu-Scraba: ABUZ DE IMAGINAȚIE «în strictă perspectivă istorică» despre «prizonieratul» lui Mircea Eliade în istorie

– Isabela Vasiliu-Scraba: «În fond, eu fac o teză de doctorat la Dumnezeu» (Alexandru Dragomir)

– Isabela Vasiliu-Scraba: Pelerinaj la Păltinişul lui Noica

– Isabela Vasiliu-Scraba: Un loc geometric al artei, religiei si filosofiei: Muzeul celor două Iulii Hasdeu (de la Campina)

– Isabela Vasiliu-Scraba, DAN CUMPĂTĂ – un pictor ce a descoperit secretul tinereţii fără de bătrâneţe si al vieţii fără de moarte

– Isabela Vasiliu-Scraba: Mircea Eliade și brațul lung al Inchiziției comuniste

– Isabela Vasiliu-Scraba: Lucian Blaga si fenomenologia

Isabela Vasilu-Scraba, Platon la doi foști discipoli ai Profesorului Nae Ionescu: Mircea Vulcănescu și Mircea Eliade

Isabela Vasiliu-Scraba, Românismul lui Mircea Eliade și „teroarea istoriei”

Isabela Vasiliu-Scraba, THERE IS NO PERFECTION IN THIS TRANSITORY WORLD  (Nae Ionescu and Vasile Bãncilã)

Isabela Vasiliu-Scraba, NAE IONESCU AND MIRCEA ELIADE

Isabela Vasiliu-Scraba, LA 25 DE ANI DE LA MOARTEA LUI MIRCEA ELIADE SI LA 30 DE ANI DUPĂ MOARTEA DISCIPOLULUI SĂU, INDIANISTUL SERGIU AL-GEORGE

Isabela Vasiliu-Scraba, The «Opening   of the skies» in a platonic myth and in   the «Mioritza» ballad.

– Isabela Vasiliu-Scraba: Martiriul Sfântului Arsenie Boca, un adevăr ascuns la Centenarul sărbătorit la M-rea Brâncoveanu
BisDraganescuMucBoca-Stefan

… parohul bisericii din satul Drăgănescu nu s-a temut să spună la inmormântare că parintele Arsenie Boca a murit martir pe 28 nov. 1989, de ziua Cuviosului mucenic Stefan cel Nou, a cărui pătimirea pictat-o în altarul bisericii Drăgănescu.

IsabelaVasiliu-Scraba, I can make a perfect nazi out of you within twenty minutes

Isabela Vasiliu-Scraba: Anul 1983, anul “Mircea Vulcănescu”

Isabela Vasiliu-Scraba: Mircea Eliade, Vintilă Horia și un istoric răpit prin Berlinul de est

Isabela Vasiliu-Scraba: “Scăparea prin tangentă” sau: MIRCEA VULCĂNESCU si Constantin Noica

– Isabela Vasiliu-Scraba: Acad. M. Eliade și neo-iobăgia ideologică post-decembristă

– Isabela VasilcraciunBoca-ghiusiu-Scraba, Ceva despre mistica luminii în pictura Părintelui Arsenie Boca

– Isabela Vasiliu-Scraba, Diagrame spirituale

– Isabela Vasiliu-Scraba, TAINA

– Isabela Vasiliu-Scraba, „Modelul Păltiniș” șI „Modelul Antim”, sau, Inutile liste bibliografice oferite de Noica șI lecturi de poezie religioasă în casa boierească a Olgăi Greceanu

– Isaboprisan_constantin-cartile_spiritului_si_alte_poeziiela Vasiliu-Scraba: DIN DISCIPOLII NECUNOSCUTI AI LUI HEIDEGGER : Constantin Oprișan

“Heidegger cunoaște România din buna reputație de a fi o țară a filosofilor, căci mereu îi vin de acolo studenți în filosofie… Pe când bulgarii vin la Freiburg să studieze economia politică iar maghiarii medicina, românii își reprezintă țara pe frontul spiritual.”

– Isabela Vasiliu-Scraba: Noica despre viitorul culturii europene

– Isabela Vasiliu-Scraba: Nae Ionescu si Vasile Bancila, sau, In lumea cea trecatoare nu exita perfectiune

ArsenieBocaPangar2– Isabela Vasiliu-Scraba: De vorba cu Părintele Arsenie Boca în Pangarul de la Cheia

Mie Părintele Arsenie Boca (după ce m-a salvat de la moarte în 2007) mi-a apărut la M-rea Cheia, pe 15 aug. 2012, aşa cum arăta intr-una din pozele lui când era stareț la M-rea Sâmbăta…(mai departe)

 

 

PlesuEliade– Isabela Vasiliu-Scraba: Cum l-a minimalizat Pleșu, un fals filozof al religiilor, pe Mircea Eliade

Dacă în afară de genii întregi/ lumea n’ar avea și semi-/ sferto-, mini și pseudo-genii/ ar fi scutită de Lumpen-intelectualitate” (Horia Stamatu, Jurnal 1977); „„Als ich [H. P. Duerr] die Zivilisationstheorie von Norbert Elias in Frage gestellt habe, ist mir klar geworden, was es bedeutet, ein Interpretationskartell anzugreifen, Leuten ein Meinungsmonopol streitig zu machen. Da verwandeln sich ganz plötzlich scheinbar triebkontrollierte Berufsdenker in Machtpolitiker, die selbst die unsaubersten Mittel benutzen, um ihre Herrschaft zu erhalten” (FACTS. „Das schweizer Nachrichtenmagazin”, Nr.9, 29. Februar 1996).

– Isabela Vasiliu-Scraba: Cioran admirând filozofi care au gândit fără să publice și disprețuind căderea post-modernilor dincolo de timp

– Isabela Vasiliu-Scraba: Mircea Eliade și brațul lung al Inchiziției comuniste

-Isabela Vasiliu-Scraba: O carte premiată sub șocul „sperieturii cu termeni grecești”

– Isabela Vasiliu-Scraba: Mircea Vulcănescu si Alexandru Dragomir în Cercul de la Andonache înființat de Noica

– Isabela Vasiliu-Scraba: Paradigma „Arsenie Boca-Părăian” din seria Eliade-Culian’ și Noica-Liicean’

boca-noica-eliadePrin aplicarea strategiei cripto-comuniste de mediatizare a „înlocuitorilor” – cea mai bătătoare la ochi fiind înlocuirea prin mediile universitare post-decembriste a lui Mircea Eliade prin Culianu, fost profesor de română (în Olanda, 1976-1986) si de italiană (în SUA, 1988-1989), aflat pe punctul de a fi angajat ca profesor asociat de istoria religiilor (1990-1991) la Chicago în momentul asasinării sale, se pare că s-a găsit și pentru Părintele Arsenie Boca, un înlocuitor în persoana lui Părăian.

– Isabela Vasiliu-Scraba, O transpunere scenică a baladei MIORIȚA

– Isabela Vasiliu-Scraba: Mircea Vulcănescu şi alţi cărturari martiri ai temniţelor

– Isabela Vasiliu-Scraba: Filozoful Noica, un marginalizat al culturii comuniste și post-comuniste

– Isabela Vasiliu-Scraba: Eliade și detractorii lui sau Răfuiala oamenilor de rând cu omul superior

– Isabela Vasiliu-Scraba: Despre lipsa individualizării călăilor sau Despre personajul anchetatoarei din romanul eliadesc Pe strada Mântuleasa

dict-relig– Isabela Vasiliu-Scraba: Micșorarea lui Eliade si gonflarea lui Culianu odată cu traducerea volumului: Mircea Eliade, Dictionnaire des Religions (Paris, 1990)

Motto : „Mijloacele moderne de dezinformare sînt creatoare de false mitologii si de fantomatice valori”, scria laureatul Premiului Goncourt al Academiei Franceze (vezi Vintilă Horia în „Revista Scriitorilor Români”, Muenchen, 1977).

 

– Isabela Vasiliu-Scraba: O noua interpretare a Parabolei Fiului Risipitor, sau Homo phaenomenon si homo noumenon

– Isabela Vasiliu-Scraba: Mircea Eliade despre neo-platonismul din arta lui Camilian Demetrescu

OlgaGreceanuIsabela Vasiliu-Scraba, Olga Greceanu şi Părintele Arsenie Boca

“A tăcea şi a nu da adevărul pe faţă înseamnă a-l trăda” (Sf. Teodor Studitul, apud. arhim. Athanasie Dinca, M-rea Căldăruşani).

 

– Isabela Vasiliu-Scraba: Despre Rolul scriitorului în formarea spiritualităţii de mâine

– Isabela Vasiliu-Scraba: Vedere în duh si viziune filozofica, (sau Parintele Arsenie Boca si Nae Ionescu)

– Isabela Vasiliu-Scraba: Peste Cortina de fier, un dialog între Horia Stamatu si C-tin Noica

– Isabela Vasiliu-Scraba: La centenarul naşterii poetului Horia Stamatu ciudăţenii post-comuniste

– Isabela Vasiliu-Scraba: La Humanitas doar prospetime de catitatea I-a

– Isabela Vasiliu-Scraba: Al. Dragomir nu este o „invenţie” a lui Liiceanu, fiindcă oamenii mici nu-i pot inventa pe oamenii mari

– Isabela Vasiliu-Scraba: Noica printre oamenii mici şi mari ai culturii noastre la 25 de ani de la moarte

 -Isabela Vasiliu-Scraba: Wikipedia.ro confiscată de o mafie cu interese ascunse

– Isabela Vasiliu-Scraba: Era minciunilor legate de cariera lui I.P.Culianu şi o nouă ipoteză (a lui Ezio Albrile) privitoare la asasinatul politic de la Chicago

– Isabela Vasiliu-Scraba: LA 25 DE ANI DE LA MOARTEA LUI MIRCEA ELIADE SI LA 30 DE ANI DUPĂ MOARTEA DISCIPOLULUI SĂU, INDIANISTUL SERGIU AL-GEORGE

– Isabela Vasiliu-Scraba: Emil Cioran ca profet al adevăratei sfinţenii (a propos de Mircea Vulcanescu)

– Isabela Vasiliu-Scraba: Un eseist preocupat de îngeri şi de vampiri: A. Pleşu

– Isabela Vasiliu-Scraba: Miracolul Bisericii de la Drăgănescu şi o profeţie a Părintelui Arsenie Boca

– Isabela Vasiliu-Scraba: arsenieGradina Legile Părintelui Arsenie Boca, legile veacului viitor

… în vara anilor 1946 şi 1947 în jurul stareţului de la M-rea Sâmbăta de Sus se strânseseră sute de studenţi si studente veniţi din toate centrele universitare să-l asculte vorbind despre trăirea învăţăturii creştin-ortodoxe.

 

 

Isabela Vasiliu-Scraba: Mircea Eliade într-o colaborare cu bucluc

Isabela Vasiliu-Scraba: Noica în cifru “humanist”

Isabela Vasiliu-Scraba: Excluderea lui Noica şi a poeţilor martiri din cultura românească

Isabela Vasiliu-Scraba: Batjocorirea Martirilor Neamului în proiectul Mânastirii din Aiud ca anexă a promovării studierii Holocaustului şi a Gulagului

Isabela Vasiliu-Scraba: PRECIZĂRI IN ŢARA LUI ELIADE SI CULIANU

Isabela Vasiliu-Scraba: Hidra cripto-comunistă contra Vetrei Monahale de la Râpa Robilor

Isabela Vasiliu-Scraba: CENTENAR NOICA (1909-1987) Noica despre viitorul culturii europene

Isabela Vasiliu-Scraba: CENTENAR NOICA (1909-1987) Noica si discipolii sai

Isabela Vasiliu-Scraba: CENTENAR NOICA (1909-1987) Lista neagra cu carti scrise de Noica

Isabela Vasiliu-Scraba: Un hocus-pocus si o cacialma: numirea Institutului de Istoria Religiilor cu numele lui “Ioan Petru Culianu”

Isabela Vasiliu-Scraba: Mircea Eliade, victima predilecta a duplicitatii culturii oficiale din România

Isabela Vasiliu-Scraba: Falsul volum IV de Istoria ideilor religioase vandut ca opera a lui Mircea Eliade

Isabela Vasiliu-Scraba: Eliade si Culianu în universul minciunii post-decembriste

Isabela Vasiliu-Scraba: Lichidarea lui Mircea Eliade prin tertipuri sau Adevarul (cel mai plauzibil) despre viata si opera lui I.P. Culianu

Isabela Vasiliu-Scraba: Culianu si rabdarea îngereasca a lui Mircea Eliade

Isabela Vasiliu-Scraba: Indicii de manipulare în eseistica unui fost discipol al lui Noica: dl Ion Papuc

Isabela Vasiliu-Scraba: PARABOLA ORBILOR sau Philozofia în comunism si post-comunism

Isabela Vasiliu-Scraba: DAN CUMPATA – un pictor ce a descoperit secretul tineretii fara de batrânete si al vietii fara de moarte

Isabela Vasiliu-Scraba: TOTALITARISMUL si FRICA DE A NU SPUNE DECÂT CE ESTE ÎNGADUIT

Isabela Vasiliu-Scraba: IMPRASTIEREA DRACILOR DIN CASA PUSTIE sau Clonarea gândirii pe sablon prin hegemonia ideologicã

Isabela Vasiliu-Scraba, Un ziarist, o filoloagă si o carte bombă: Cronica geto-dacă de pe Tăblițele de la Sinaia

Isabela Vasiliu-Scraba: SUB PRETEXTUL UNOR ZVONURI…

Isabela Vasiliu-Scraba: THE TWO ASPECTS OF  NAE IONESCU’S METAPHYSICS

Isabela Vasiliu-Scraba: O NEVINOVATĂ EROARE A LUI MIRCEA ELIADE ȘI NEBĂNUITELE EI URMĂRI

Isabela Vasiliu-Scraba: CĂDEREA ÎN COSMOS (I) . ROBIA IDENTITĂȚII ”EU=EU” ȘI CUNOAȘTEREA ISVORÂTĂ DIN IUBIRE

Isabela Vasiliu-Scraba: “CĂDEREA ÎN COSMOS”(II). SEMNIFICATIA ONTOLOGIC-METAFIZICĂ A PRINCIPIULUI CREȘTIN AL IUBIRII

Isabela Vasiliu-Scraba:  CĂDEREA ÎN COSMOS (III). Deosebirea, cu valențe mitice, dintre două atitudini în fața vieții.

Isabela Vasiliu-Scraba: „Cogito ergo sum”. RAȚIUNEA – JUDECĂTOR ȘI LEGE

Isabela Vasiliu-Scraba: Originalul demers al gândirii lui Nae Ionescu la cursurile de “istorie” a logicii sau de “istorie” a metafizicii.

Isabela Vasiliu-Scraba: Experiențe ale gândirii naeionesciene

Isabela Vasiliu-Scraba: FUNDAMENTAREA UNEI METAFIZICI A FIINȚEI

Isabela Vasiliu-Scraba: O METAFIZICĂ CU DOUĂ ÎNFĂȚIȘĂRI

Isabela Vasiliu-Scraba: UNITATEA FIINȚEI. UN OBSCUR PASAJ DIN DIALOGUL  PLATONIC “PARMENIDE” și considerațiile lui Nae Ionescu despre “Nimic”

Isabela Vasiliu-Scraba: FIINȚA – INSTUMENT DE IDENTIFICARE PENTRU EXISTENȚĂ

Isabela Vasiliu-Scraba: EDITAREA CURSURILOR LUI NAE IONESCU

Isabela Vasiliu-Scraba: GÎNDIREA FILOSOFICĂ  A LUI NAE IONESCU ȘI AMBALAJUL ÎN CARE EA ESTE OFERITĂ CITITORILOR

FILOSOFIE SI TEOLOGIE – Primatul spiritualului în gândirea lui Nae Ionescu

Isabela Vasiliu-Scraba: RÃZBOIUL RELIGIOS PERMANENT.Horia Stamatu si Noica

Isabela Vasiliu-Scraba: FICTIUNEA UNEI PREVESTIRI. Steinhardt despre MIORITA

Isabela Vasiliu-Scraba: Ultima revelatie a filosofului Alexandru Dragomir

Isabela Vasiliu-Scraba: Din ungherele democratiei actuale

Isabela Vasiliu-Scraba: Un text francez care ne priveste doar pe noi, romanii : Emil Cioran despre Mircea Vulcanescu

Isabela Vasiliu-Scraba: O piesã din dramaturgia unui filosof si discursul vulcãnescian asupra spiritualitãtii

Isabela Vasiliu-Scraba: NOBLETEA UNEI AVENTURI HERMENEUTICE – Alexandru Dragomir despre cel mai întelept atenian

Isabela Vasiliu-Scraba: PASIUNEA PENTRU BANALITÃTI a d-lui Gabriel Liiceanu (Al. Dragomir)

Isabela Vasiliu-Scraba: Sopârle “platoniciene”, douã diversiuni si o previziune (Alexandru Dragomir despre O SCRISOARE PIERDUTÃ)

Isabela Vasiliu-Scraba: Inspiratia angelicã a unui ex-ministru (Andrei Plesu)

Isabela Vasiliu-Scraba: Somnambulismul mitologizant al istoricului Lucian Boia

Isabela Vasiliu-Scraba: PRINCIPII «ACTUALE» ÎN CRITICA LITERARÃ

Isabela Vasiliu-Scraba: Cum se fabricã o carte de succes: «USA INTERZISû

Isabela Vasiliu-Scraba: Imaginea oficialã asupra filosofiei românesti – Receptarea criticã a lui Mircea Vulcãnescu

Isabela Vasiliu-Scraba: PROFESIONISTI AI LECTURII

Isabela Vasiliu-Scraba: Don Quijote în oglindirea cea fără de sfîrsit a fantasmei unei lumi de-a-ndoaselea

ACADEMIA ROMÂNĂ – INSTITUTUL DE FILOSOFIE ŞI PSIHOLOGIE „CONSTANTIN RĂDULESCU-MOTRU” STUDII DE ISTORIE A FILOSOFIEI ROMÂNEŞTI V – CENTENAR CONSTANTIN NOICA (1909–2009) (contine studii ale Dnei Isabela Vasiliu-Scraba)