8Noica-Tabor

IsabelaVS-8Noica-Tabor/ 25febr.2018/16258car-fără note/2487cuv.

Sursa: https://isabelavs2.wordpress.com/8noica-tabor/

Isabela Vasiliu-Scraba, O carte despre arheul istoric întrupat de Mircea Eliade

Motto: “Cel ce înţelege are aripi” (consemnează Noica la citirea lui M.Eliade). După editarea operei lui Nae Ionescu, Noica notase că “puţin lucru trebuie să fie cunoaşterea de vreme ce rămaşi cu ea [după izgonirea din Rai] suntem totuşi aşa de departe de Dumnezeu” (Noica, Jurnal filozofic, 1944)

In anii când dorinţa lui Noica de a-şi vedea manuscrisele publicate ajunsese pe căi neştiute să coincidă cu tactica ideologilor comunişti de a-şi ascunde sentimentele antiromâneşti prin acordul dat la tipărirea [1] unui trăirist de şcoală naeionesciană s-a întâmplat ca Noica să aştearnă pe furiş următorul gând: “Intrarea în element [este] reintegrare. Nu sînt toate reintegrările o asemenea stămutare [în element]? Literatura fantastică [a lui Eliade este] o ascensiune către element. Poate şi căutarea altui plan de realitate sau a altei substanţe în care lucrurile sînt [există prin esenţa lor nepieritoare]. La Mircea Eliade lucrul e izbitor, căci fantasticul lui ţine de arhetipuri, e intrare în fiinţă[2] . Multă vreme Constantin Noica ar fi vrut să scrie o carte despre Eliade care să ocolească zonele “obscurantismului” religios. Ea s-ar fi intitulat Cartea arheilor [3] şi ar fi început cu “elementul înfrăţirii, al iubirii”, prin invocarea sfîntului Francisc din Assisi (Jurnal de idei, 6.20), mai uşor de trecut prin cenzură decât vreo imprudentă trimitere la naeionesciana “iubire ca instrument de cunoaştere”[4]. Filozoful de la Păltiniş observase că simultaneitatea în timp e rod a iubirii: “eşti contemporan în timp cu cel pe care-l iubeşti. Asta e tot – şi înseamnă înfrângerea umană a timpului. Fiinţa nu e Dumnezeu ci este iubirea lui” (6.103), notează el între multe alte însemnări mai puţin periculoase din punct de vedere ideologic. Cum ar fi de pildă îndemnul pentru tinerii care-l vizitau: “Citiţi autori şi nu cărţi …Să nu vreţi nimic; să fiţi buni, curaţi la inimă şi să vă tăvăliţi în pajiştile culturii” (Noica-inedit, Istoricitate şi eternitate, Bucureşti, “Capricorn”, 1989, p.275). Doar în libertatea de dinainte de 23 august 1944 mai putuse scrie că îi place cum începe Biblia: Dumnezeu face şi-apoi vede că e bine ce-a făcut: “Ce extraordinară replică a Teodiceei lui Leibniz, în care lumea e creată pentru că e cea mai bună. Numai noi oamenii, leibnizieni înăscuţi, cerem ca programul să preceadă fapta” (v. C. Noica, Jurnal filozofic, 1944, ed. II 1990, p.14).

Pe 11 noiembrie 1973 Noica îi spunea lui Octavian Nistor că vrea să scrie despre ideile filozofice ale lui Mircea Eliade, pe care-l consideră “un nou Haşdeu”. In mod delicat, O. Nistor (1917-1993), -fost coleg de facultate (v. Jeni Acterian, Jurnal, 1991, p.207) cu Ion Frunzetti (1918-1985) şi cu Alexandru Dragomir (v. Isabela Vasiliu-Scraba, Propedeutică la eternitate. A. Dragomir în singurătatea gândului, Slobozia, Ed. Star Tipp, 2004) -, îi atrage atenţia că publicarea unui asemenea studiu în “Revista de filozofie” va fi întârziată (Noica şi Securitatea, 2009, p. 131).

Într-adevăr, abia în 1979, după ce Eliade fusese onorat cu mulţime de distincţii de lumea academică occidentală [5] pentru gândirea sa deschizătoare de noi orizonturi culturale, lui Romulus Vulcănescu i se îngăduie a tipări Eliade ou le soif du concret în revista “Ethnologica”. După moartea marelui istoric al religiilor, revista “Manuscriptum” îi publică şi ea Deschiderea unei creaţii exemplare şi originale [opera lui Mircea Eliade] în nr.3 (68) 1987, p.65-66 (v. Stan V. Cristea, C-tin Noica. Repere bibliografice, ediţia II-a rev. şi adăugită, Bucureşti, RCR Editorial, 2011, p.134). În rest, nici unul din studiile în româneşte despre Mircea Eliade nu i-au fost publicate lui Noica de vreo revistă a Academiei RSR: Adevăratul înţeles al “sacrului” la Mircea Eliade a apărut în trei numere ale revistei “Săptămâna culturală a Capitalei” din decembrie 1975; Mircea Eliade –75 a fost tipărit de “România literară” în 4 martie 1982, şi un an mai târziu lui Ioanichie Olteanu cenzura îi permite să publice Cei şapte paşi ai lui Budha. Un înţeles pentru destinul lui Mircea Eliade în “Viaţa Românească”, nr.5/1983.

Dintr-o nefericită încercare de a pune la grămadă si a publica după moartea lui Noica o selecţie din gândurile sale rămase prin caiete de însemnări din care filozoful mai citea vizitatorilor săi întâmplători (v.Lucia Fetcu, Lecţia domnului Noica, în vol. Modelul cultural Noica, Buc., Fundaţia Naţională pentru ştiinţă şi artă, 2009, p.208), încercare nereuşită atât din cauza proastei selectii făcute de un literat fără acces la ideile filozofice cât şi a titlului lipsit de înţeles (Încercări din element, în Revista de istorie şi teorie literară, iulie-dec. 1987, nr. 3-4, p.283-294) găsim textul pe care G. Liiceanu l-a dat să fie consemnat pe o placă de mari dimensiuni în faţa vilei “Noica” de la Păltiniş: “şi-a chemat prietenii şi au înălţat împreună o casă”. Probabil ca să nu mai fie pusă la îndoială existenţa “Şcolii de la Păltiniş”, negată de genialul Petre Ţuţea pe motivul absenţei de scrieri filozofice originale a presupuşilor discipoli ce preferă a se legitima cu valoarea gândirii noiciene. Oricum, ei nutresc speranţa că a fost suficientă discuţia între prieteni (neapărat văzuţi) pentru a înalţa în domeniul filozofiei româneşti o casă. Ori, mai bine zis, o “încremenire în proiect”, fiindcă nici un “şcolar” de la Păltiniş n-a uimit încă lumea cu cine ştie ce originalităţi de gândire sau cu vreo carte de filozofie care să iasă din rând.

Înainte de prima sa arestare, Mircea Vulcănescu, invitat să-i vadă noua locuinţă din pădurea Andronache, ar fi făcut în 1946 această remarcă: “şi-a chemat prietenii şi au înălţat împreună o casă”. Sensul frazei – în decriptarea lui Noica – ar fi că un autor, atunci când îşi scrie cărţile, îşi “cheamă prietenii nevăzuţi” cercetându-le operele. E tocmai ce a făcut Noica şi n-a făcut nici unul dintre auto-declaraţii săi discipoli: a îmbobăţit cultura românească şi cultura universală prin câteva cărţi magistrale. Întâi a scris despre spiritualitatea limbii şi culturii româneşti chemându-l pe Mircea Vulcănescu (1904-1952) prin capodopera de gând a acestuia (Dimensiunea românească a existenţei). Apoi a conceput un Tratat ontologic, şi Trei introduceri la metafizica sa, împreună cu prietenii săi Aristotel, Platon, Kant, Hegel, Heidegger, Eminescu, Blaga şi Corydaleu, pentru ca la sfârşit să scrie acel “Tratat de logică reală”, la care se gândise în 1957 după de a terminat Povestirile despre om, solicitate de o editură franceză (v. scrisoarea lui Noica din 23 febr.1957, în vol. Modelul cultural Noica, Buc., Fundaţia Naţională pentru ştiinţă şi artă, 2009, p.509). L-a mai invocat şi pe Mircea Eliade (1907-1986) când a scris Adevăratul înţeles al sacrului şi în 1983 Cei şapte paşi ai lui Budha la vremea când “cel mai mare istoric al religiilor din secolul XX” concepea dincolo de Ocean renumita sa Istorie a credinţelor, premiată de Academia franceză.

După Constantin Noica, literatura lui Mircea Eliade doar aparent ar descrie oameni şi situaţii, fiindcă hermeneutul religiilor “redă sau instituie elemente” (6.9). La Eliade, sacrul ar fi “element” (6.11) , sau, mai bine zis, trecere a elementului din mediu exterior în mediu interior [hierofanie, în termenii lui Eliade]. Şi pentru ca scrierile literare ale prietenului său din tinereţe să nu apară asemenea unei generaţii spontanee, filozoful de la Păltiniş s-a gândit să le pună alături de alte scrieri “fantastice”, remarcând că orice “fantastic” [ghilimelele sînt ale lui Noica] al romanticilor, de pildă, sau al unora dintre suprarealişti, ar putea fi considerat “pe linia strămutării în element” (Jurnal de idei, 1978-1987, 6.2., Bucureşti, Ed. Humanitas, 2007, p.307). Într-o altă opinie consemnată în ceea ce editorul a botezat cu numele de Jurnalul de idei [6], creştinismul ar fi “religia religiilor” (6.96), iar mistica ar fi “înnobilat sensibilitatea umană” (6.6), l-ar fi făcut pe om să aspire către “strămutarea în element, către depăşirea tărâmului “limitaţiei care limitează” pentru intrarea în “zonele limitaţiei ce nu limitează” (ibid.). Ilustrativă în acest sens ar fi muzica lui Bach. Ea este învăluitoare din afară spre înăuntru “şi departe în tine [în interiorul tău] învăluitoare” (6.7). Atunci când încetează, muzica lui Bach dă senzaţia de părăsire pe care o sugerează şi versul eminescian “ca un suflet fără parte. Fără element. Fără participaţie la element” (rânduri şterse de Noica şi trecute de editori în subsolul paginii, op. cit., p. 309).

Cum filozoful urmărit permanent ştia că păzitorii gândirii “corecte” îi vor cenzura referirile la misticism, el şi-a deplasat uneori în mod intenţionat şirul gândurilor (aşternute prin caietele sale) către zonele accesibile comuniştilor pe care-i medita fără plată: “Dacă nu eşti un individual-general nu eşti nimic. Te preia statistica” (6.190), scria el celor care credeau că ies din statistică dacă se cocoaţă în ierarhia politică şi socială, ignorând cu bună ştiinţă spiritul şcolii de înţelepciune pe care ar fi vrut s-o edifice filozoful care-i îndemna să dispreţuiască “oamenii politici, aceşti valeţi ai istoriei” (Noica, Istoricitate şi eternitate, 1989, p.271). Din documentele de arhivă a Securităţii, selectate pentru publicare în 2009, s-a putut afla cu certitudine că pereţii camerei sale de 8 mp erau “microfonizaţi” şi că manuscrisele îi erau sistematic controlate prin percheziţii făcute pe ascuns [7].

În alt loc, drept camuflaj al ideii de strămutare prin ascensiune către element, filozoful trece ideea că fizica ar descrie şi ea nişte elemente, ca magnetismul, sau gravitaţia. În margine pune însă o observaţie cu tâlc religios: “Nimic nu este ce este: e altceva”. Desigur şi această notaţie trebuia un pic estompată prin unul-multiplu de genul: “trăim în elementul prieteniei, -scrie filozoful pentru vigilenţii săi cititori din obligaţia slujbei – în elementul profesiunii, în elementul unei limbi, al unei culturi şi al unei epoci” (6.3). De încheiat încheie iarăşi în plan religios, cu ideea de bază a misticismului după care numai omului îi este dat să prefacă transcendentul în imanent.

În opinia înţeleptului ţinut de oficialii culturii comuniste departe de tinerii care ar fi vrut să-l audă [8], oamenii s-ar împărţi în “drept-credincioşi şi arieni, adepţi ai lui Arie” (6.215). Primii ar fi cei care cred în Unu-multiplu (Trinitate). Arienii, crezând în Unu şi multiplu, ajung să creadă numai în multiplu, singurul care ‘se vede’. Aceştia ar fi raţionaliştii (/iluminiştii), cei care nu ştiu “de lumina taborică a bunei filozofări”(ibid.).

“De ce a triumfat icoana? (6.85) -se întreabă Noica, spre a răspunde în coordonatele metafizicii platonice:   “Pentru că este un Unu-multiplu”. (v. Isabela Vasiliu-Scraba, Mistica platonică a participării la divina lume a Ideilor, Slobozia, Ed. Star Tipp,1999). După filozoful izolat la Păltiniş, Europa începe la 325 cu Conciliul de la Niceea care îngăduit cultul icoanelor. “Dar icoana a devenit în renaştere portret, apoi fotografie” (6.96), mai notează Noica în postura de filozof al culturii, după ce propusese în 1986 cea mai indrăzneaţă logică metafizică din câte se puteau publica la vremea terorii ideologice materialiste. Desigur, logica sa metafizică pe care o botează logica lui Hermes fusese epurată înainte de tipărire de orice trimitere la filozofia religiei creştine. Doar din caietele sale aflăm de “obârşia în Tatăl Ceresc” a lui Unu-multiplu care ar apărea drept o unire de tipul I-D-G.

În această triadă, G (generalul) ar trimite la descinderea pe linie paternă (Iosif -Avraam), D (determinanta) ar indica matriarhatul, iar I (individuaţia) n-ar sugera nici naştere din tată, nici naştere numai din mamă, ci din Unul (Tatăl Ceresc) transcendent şi trinitar (Noica, 6.42). Noica precizează (pentru sine) că “individuaţia e doar o treaptă” (ibid.) şi că asemenea idei se regăsesc atît în spiritualitatea indiană cât şi în cea europeană, când nu este fără Dumnezeu, adică în versiunea ei proastă (acatholistă), “restrânsă la grija agoniselii fără de limită a bunurilor de consumare”. Filozoful considera că nu este “nevoie să refuzi omului proprietatea”. Ar fi destul să-l aduci prin cultură în situaţia de a spune: “Nu am ce face cu proprietatea” (6.80). Despre cultura europeană el nu avea o părere grozavă. Lucrul apare limpede din consemnarea impresiei că “secolul acesta nu lasă monumente arhitectonice şi nu lasă idei mari. De aceea şi face atâta scandal, până la isteria catastrofei finale. Ca oamenii fără importanţă” (6.153).

Aspectul metafizic al logicii lui Hermes este ilustrat în caietele lui Noica de posibilitatea convertirii: Timpul logic se converteşte în alt timp. “Se continuă şi se desfăşoară prin trecerea într-o altă spaţialitate, cu generalul ca dimensiune a individualului. Convertirea se confirmă prin prefacerea mediului exterior în mediu interior” (Noica, 6.118).   In opinia filozofului de şcoală trăiristă (exclusă din cultura română de paznicii indobitocirii materialiste) “elementul se distribuie fără să se împartă” (6.4). El poate fi universalul devenit persoană ca “arheu” (6. 21), cum au fost Eminescu, Cantemir, Mircea Eliade, L. Blaga, S. Lupasco, G. Uscătescu, etc, personalităţi marcante despre care a scris Cartea marilor întruchipări (sau Cartea arheilor “istorici”), volumul inedit din care o parte a fost publicat de G. Liiceanu în 2007 cu un titlu de batjocură: Despre lăutărism [9] . Provenit din nevoia de participaţie, Unu-Multiplu arheului întrupat în multiplul istoriei nu apare doar în plan religios. El poate ilustra (pe tărâm cultural) universalul-particular al insului devenit “arheu istoric”, adică ridicat prin capodopere (precum Eminescu, compozitorul Paul Constantinescu, M. Eliade, Vintilă Horia, L. Blaga, Horia Stamatu, etc.) la spiritul obiectiv. Cu spusele lui Noica, ar fi vorba de o întrupare “în arheul istoric (din timp şi de dincolo de timp) al culturii ca spiritualitate autentică” (Jurnalul de idei, 6.22).

În plan cultural, după colectivismul comunist instituit şi păzit prin teroare, individualismul capătă o însemnătate aparte fiindcă “acum e în joc individul care în însingurarea lui reface comunitatea” [subl. mea, I.V.S]. Noica se referă aici la asceza culturală în care a trăit el însuşi, precum şi Anton Dumitriu, şi atâţia alţii care au reuşit să creeze în domeniul filozofiei opere de reală valoare. Noica însă accentuează în mod expres asupra refacerii de după “distrugerea sistematică a spiritului care a luat trup printre noi” observată de Lucian Blaga si consemnată pe furiş in Luntrea lui Caron, să nu rămână neştiute cele întâmplate în plan spiritual [10] odată cu ocupaţia rusească de după 23 august 1944. Dacă atunci “s-au retezat brutal şi cu fierăstrăul toate valorile, pentru ca urmaşii noştri să nu mai găsească nici un sprijin spiritual şi nici un temei de mândrie nicăieri şi în nimic” (L.Blaga, Luntrea lui Caron, 1990, p.302), mai târziu nu a mai fost necesară arderea bibliotecilor şi nici confiscarea cărţilor, întrucât ştiinţa manipulării creierelor a obţinut aceleaşi rezultate prin dominaţia mijloacelor de mass media şi prin tehnicile subliminale de control şi de influenţare a gândirii. Desigur un rol de primă mărime l-a jucat si ruinarea învătământului de toate gradele.

De la Anton Dumitriu ştiu că în perioada interbelică R. Guenon îi îndemna pe cei insetaţi de spiritualitate autentică să înveţe româneşte şi să ia aminte la viaţa duhovnicească din mânăstirile noastre ortodoxe [11]. În credinţa lui Constantin Noica (şi a lui Mircea Eliade), întreg secolul XX va trece neobservat în istorie (6.102) dacă spiritul obiectiv (în sens hegelian) întrupat în spiritualitatea şi cultura românească nu va fi integrat în cultura universală.

 

Autoare: ISABELA VASILIU-SCRABA, vezi fișa scriitoarei înainte de vandalizarea ei de către birocratul Mycomp care îndepărtează din wikipedia informațiile despre studiile ei post-universitare si din titlurile cărților pe care scriitoarea le-a publicat în post-comunism:

https://isabelavs2.files.wordpress.com/2014/12/fisa-din-wikipedia-ro.pdf .

Sursa: https://isabelavs2.wordpress.com/8noica-tabor/

 

[1] Publicarea filozofului Constantin Noica (1909-1987) s-a făcut și în comunism și după 1990 cu mare dificultate (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Misterul needitării OPERELOR COMPLETE ale lui Noica: https://isabelavs2.wordpress.com/constantin-noica/himera1scoalapaltinis9/ ). Ostracizarea “oficială” a gândirii lui Noica s-a văzut şi în 2009, în anul centenarului naşterii filozofului când în librăriile bucurestene nu se găseau decât una sau două din cele douăzeci de cărţi scrise de Noica (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Noica în cifru “humanist”, în rev. Acolada, V, , 4 (42), apr. 2011, p.3 ; http://www.isabelavs.go.ro/Articole/Noica-Humanitas3.htm ; http://www.asymetria.org/modules.php?name=News&file=article&sid=877 ). Ultima carte publicată în timpul vieții a fost volumul Scrisori despre logica lui Hermes (1986), amânat trei ani, după cum aflăm din selecția de note de Securitate apărute în anul centenarului nașterii, prilej (pentru cei ieșiți din „mantaua lui Ion Ianoși”) de a împroșca cu noroi în filozoful silit toată viața să fie la cheremul Securității care l-a închis șase ani fără de vină (vezi Isabela Vasiliu-Scaba, Suspecta moarte a lui Noica ; http://www.isabelavs.go.ro/Articole/NoicaSfarsit4.htm ). Nepublicat în volum i-a rămas după moarte și tot ce a scris despre Platon.

[2] v. C. Noica, Jurnalul de idei, 1978-1987, Bucureşti, Ed. Humanitas, ed. I-a, 1990; ediţia a II-a, 2007). Este vorba de publicarea unor însemnări din caietele rămase după moartea lui Noica şi nu a celor 25 de eseuri apărute în revista ieşeană “Cronica”, între 2 sept 1977 şi 2 aprilie 1982 sub titlul generic de “Jurnal de idei” (v. Stan V. Cristea, Constantin Noica. Repere biobibliografice, Bucureşti, RCR Editorial, 2011, editia a doua revăzută şi adăugită, p.125-129).

[3] Din volumul lui Stan V. Cristea aflăm că poetul Aurel Rău i-a publicat lui Noica cinci eseuri pe tema arheilor în revista “Steaua”: în nr.6/1980 (Cartea arheilor), în nr. 10/1980 (Din cartea arheilor. Despre puterea de întruchipare),   în nr.2/1981 (Întruchipări), în nr.5/1981 (Din cartea arheilor. Insul ca interpretare) şi în nr.2/1982 (Despre limitele insului şi limitaţiile arheului). La acestea s-ar adăuga Superarea românească (“Almanahul literar” 1983), eseu despre Europa culturii şi spiritualităţii române, diferită de Europa spiritului faustic. Articolul a fost cuprins în volumul alcătuit după moartea autorului: Istoricitate şi eternitate. Repere pentru o istorie a culturii româneşti (Bucureşti 1989). Către sfârşitul tratatului de ontologie apărut în 1981, Noica a inserat meditaţiile sale pe tema “elementului” (v. Partea a II-a, Fiinţa de-a doua instanţă, elementul, şi Partea a III-a, Fiinţa în ea însăşi, în vol. C. Noica, Devenirea întru fiinţă, Bucureşti, Ed. Stiinţifica şi Enciclopedică, p. 327-390).

[4] v. Isabela Vasiliu-Scraba, Metafizica lui Nae Ionescu în unica şi în dubla sa înfăţişare, Slobozia, Ed. Star Tipp, 2000, precum şi Isabela Vasiliu-Scraba, În labirintul răsfrângerilor. Nae Ionescu prin discipolii săi: Petre Ţuţea, Emil Cioran, C. Noica, Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu şi Vasile Băncilă, Slobozia, Ed. Star Tipp, 2000. Precum şi: Isabela Vasiliu-Scraba, Primatul spiritualităţii în naeionesciana “iubire ca instrument de cunoaştere”, în rev. Argeş (Piteşti), mai 2008 (http://www.centrul-cultural-pitesti.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=1286&Itemid=112 ).

[5] Faptul că Editura Politică şi-a schimbat doar numele după 1990 (în Editura Humanitas) ar fi de observat pe cărţile lui M. Eliade publicate de această editură care “uită” în mod sistematic mulţimea distinctiilor academice cu care a fost onorat marele istoric al religiilor (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Mircea Eliade și brațul lung al inchiziției comuniste, pe hârtie fagmente au apărut în rev. „Tribuna”, Cluj-Napoca, nr. 269/2013, p.12 ; https://isabelavs2.wordpress.com/mircea-eliade/isabelavs-eliadewikipedii5/ ) .

[6] C. Noica trimisese (fără învoire) în 1981 spre publicare dincolo de Cortina de fier, printre alte manuscrise ale sale, şi un “Jurnal de idei (XXIV)”, din seria celor 25 de articole apărute în revista “Cronica” din Iaşi între 2 sept. 1977 şi 2 aprilie 1982 şi rămase nepublicate în volum, titlul fiind folosit de Humnitas în 1990 la editarea caietelor a şase caiete de însemnări (Marian Popa consemnează că “alte nouă au fost pierdute”, Istoria.literaturii române de azi pe mâine, vol.II, 2001, p.1071) . Expedierea în străinătate era o gravă abatere de la “etica comunistă” cu care îi împuia capul G.Liiceanu ( Jurnalul de la Păltiniş, CR, 1983, p. 177) şi de aceea apare consemnată într-unul din dosarele de urmărire a lui Noica la Păltiniş (v. Noica şi Securitatea, vol. II, Bucureşti, Ed. MNLR, 2009, p.348). Unul din capetele de acuzare pentru care Noica a fost schingiuit prin bătăi, foame şi frig şi apoi închis şase ani în temniţa politică l-a reprezentat expedierea de studii filozofice în străinătate. În total, la Securitatea din Sibiu ar fi fost 7 dosare Noica, din care 5 au fost microfilmate, iar două au fost distruse iremediabil în încercarea post-comunistă de ardere a celor şapte dosare la Berevoieşti, să nu se afle numele unor informatori (v. Noica şi Securitatea, vol.I, p.6).

[7] v. Isabela Vasiliu-Scraba, Camera 13 a vilei “Noica” de la Păltiniş, în rev. “Discobolul”, Alba Iulia, iul.-aug.-sept. 2010, p.256 (http://www.revistanoinu.com/Vila-C.-Noica-de-la-Paltinis.html ).

[8] vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Suspecta moarte a filozofului Noica, în Almanahul Origini, 2010, http://www.revistanoinu.com/Sfarsitul-lui-Constantin-Noica.html ).

[9] In anul Centenarului “Noica”, fără a sesiza batjocura conţinută în titlul pus de editor unui volum alcătuit dintr-o mică parte a studiilor care ar fi fost să   constituie Cartea arheilor sau a “marilor întruchipări”, având o lacună de inspiraţie care l-a făcut să-şi amintească doar de referatele proaste ale unui coleg invidios pe Noica, aşadar bazat pe o întâmplare penibilă din viaţa lui Noica, Ion Papuc atacă problema “lăutărismului” la Noica, nepărăsind domeniul psihologicului: “Nedreptăţit în chip flagrant, exclus, umilit, Noica se referă tot mai patetic la genii” (v.Ion Papuc, Lăutărismul lui Noica[C. Noica, Despre lăutărism, Ed. Humanitas, 2007], în “Convorbiri literare”, nr.3/2009, p.118-122; articol cuprins de Marin Diaconu în vol. “Modelul cultural Noica”, Buc., Fundaţia Naţională pentru ştiinţă şi artă, 2009, p.473). Ridicolul poveştii pe care nu era nici o pierdere dacă I. Papuc n-o scotea la iveală, a apărut însă odată cu adunarea în volum a scrierilor colegului invidios, prezentat ca “omul care l-a cunoscut pe Noica”. La inceputul nereuşitului articol, eseistul I. Papuc asigură cititorul ca el nu îi este şi nu i-a fost discipol lui Noica, nefiind probabil de acord cu titlul unui articol de-al meu publicat de Dan Culcer   pe 4 febr. 2009 în revista Asymetria: Indicii de manipulare în eseistica unui fost discipol de-al lui Noica: dl Ion Papuc ( http://www.asymetria.org/modules.php?name=News&file=article&sid=680 şi in “Origini. Romanian Roots, vol.XIV, No.1-2-3 (139-140-141, Ian.-Febr.-March 2009, p.112 ; şi http://www.revistanoinu.com/Indicii-de-manipulare.html cu 1273 de citiri până pe 27ian. 2012) . Că nu i-a fost discipol, deşi în tinereţe s-a dus în cartierul Berceni la Noica să se iniţieze în greacă veche se vede din felul în care scrie în 2009 despre Noica şi despre “insul” Alexandru Dragomir (v. Isabela Vasiliu Scraba, Propedeutică la eternitate. Alexandru Dragomir în singurătatea găndului, Slobozia, Ed.Star Tipp, 2004) apreciat de Noica pentru gândirea lui filozofică de mare originalitate, fiind de altfel singurul cu care mai schimba idei. În mod surprinzător, Ion Papuc a preferat să consemneze “presupusa pregătire universitară” (p.464) a lui Alexandru Dragomir, student eminent al profesorilor Mircea Vulcănescu, Nae Ionescu, Mircea Eliade, Nicolae Iorga şi Heidegger Or, acest “ins” admirat de Noica, pe 15 iunie 2000 cataloga drept “un fel de excrocherie” răspândirea celor gândite de el fără vreo încuviinţare dată în acest sens şi, mai ales, fără o verificare prealabilă a ceea ce se difuzează (v.Ultimul interviu al filosofului Alexandru Dragomir, partea X-a din interviul înregistrat de Fabian Anton, în rev. “Asachi”, Piatra Neamţ, Seria III-a, Nr.8/244, oct.-dec.2009, p.13). Fiind o înregistrare publicată iniţial în “Observatorul cultural”, am arătat într-un articol felul în care au fost denaturate ideile lui Alexandru Dragomir (v. Isabela Vasiliu-Scraba, Falsificări la publicarea în “Observatorul cultural” a ultimului interviu al filosofului Alexandru Dragomir (v. rev. “Argeş”, Piteşti, mai 2010, p. 22-23 http://www.centrul-cultural-pitesti.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=2871&Itemid=112 ). Oricum, I. Papuc se pare că n-a reţinut spusele lui Alexandru Dragomir referitoare la difuzarea gândirii lui (v. Isabela Vasiliu-Scraba, Ultima revelaţie a lui Alexandru Dragomir: “A nu te vinde comportă nebănuite riscuri”, în rev. Argeş, oct. 2006; http://www.centrul-cultural-pitesti.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=248&Itemid=112 ). Probabil a preferat să “nu ştie” nici de modificarea ideilor din conferinţele lui Al. Dragomir ţinute în casa lui G. Liiceanu, deşi cartea mea din 2004 în care semnalasem deficienţele editării Craselor banalităţi metafizice probabil că a parcurs-o, fiindu-i dăruită imediat după apariţie.

[10] Mircea Eliade îi scrie în Argentina lui Stan M. Popescu (/Ovidiu Găină) pe 10 aprilie 1957 că se bucură să afle că Ovidiu Găină (n.1918) i-a citit cărţile publicate în ţară, “când Raiul nu era încă pierdut. Dacă vrei să regăseşti acele timpuri, dar mai ales tot ce-a urmat, citeşte Noaptea de Sânziene (Foret interdite, Gallimard, 1955). Este şi un fel de istorie a României între 1936-46” (Mircea Eliade, 1957, din excelentul articol al lui I. Filipciuc, Cum n-a fost să fie tipărit în Argentina dialogul “Lysis” comentat de Noica, în vol. “Modelul cultural Noica”, Bucureşti, Fundaţia Naţională pentru ştiinţă şi artă, 2009, p.242). După ce a citit volumul meu Mistica Platonică (358p., Ed. Star Tipp, Slobozia, 1999) pe care i-l trimesesem in 2007, profesorul S.M. Popescu mi-a scris că este “o mică bijuterie” (conf. Corespondenţei schimbată cu Stan M. Popescu, document olograf din arhiva personală).

[11] Filozoful şi logicianul Anton Dumitriu (1905-1992), care după anii de detenţie politică s-a retras câteva luni la Mânăstirea Statina din Moldova, a purtat cu G. Vâlsan o corespondenţă axată pe tema isihasmului românesc din mânăstirile ortodoxe (v. Enrico Montanari, Succesul lui Guenon printre români, în Origini. Romanian Roots, 5-6 (71-72) May-June 2003, p.15). La M-rea Slatina, fostul profesor de istoria logicii a lucrat vreo trei luni la soluţionarea Teoremei lui Fermat (umplând cu formule matematice vreo 50 de caiete, apud. Antonie Plămădeală) împreună cu fostul său coleg de facultate, părintele Petroniu Tănase (1905-2011), matematician înainte de călugărire, fost egumen al Schitului românesc “Prodromu” din Muntele Athos.