IsabelaVS_ReferinteStiințifice

IsabelaVS_ReferinteStiințifice/23 aprilie 2017/7300car

Din referințele științifice în care sunt citate scrieri ale eseistei Isabela Vasiliu-Scraba:

– (Teză de doctorat, Univ. of Nottingham) Filip Sebastian Boicu, Cultural discourses…, 2014.

Mircea Eliade – Bibliografie de Mircea Handoca, vol. 4 (1999-2007), Ed. Criterion Publishing, București 2007, p. 117, p. 144, p. 155, p. 156, p. 203, p. 205, p. 320;

-Stan V. Cristea, Constantin Noica – Repere biobibliografice, București, RCR Editorial, 2011 (si în ediția I-a, 2009).

-(Teză de doctorat) Daniela Cătălina Firescu, Nae Ionescu, pedagogia negativă, Craiova, Ed. Sitech, 2013.

Studii de istorie a filosofiei românești, vol. 5, Centenar Constantin Noica, Academia Română -Institutul de Filozofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru”, București, Ed. Academiei Române, 2009.

Studii de istorie a filosofiei românești, vol. 8, Mircea Vulcănescu, Academia Română -Institutul de Filozofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru”, București, Ed. Academiei   Române, București, 2012.

– Titus Lateș, Tabloul receptării „Scrisorilor despre Logica lui Hermes”. După treizeci de ani de la plublicare, Academia Română -Institutul de Filozofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru”, București, 2016.

– Iop Pop (n.1941), Dicționar analitic de opere literare românești, vol.I (A-M), II (N-Z), 2007.

– (Teză de doctorat) Ana Maria Mănăilă, Univesul concentrațional în literatura română, Tg. Mureș, 2011.

– Ilie Rad, La un ceai cu Ștefan Fay, București, 2003.

– N. Manolescu, Istoria critică a literaturii române, București, 2008, p. 1478 și p. 1516.

– Titus Lateș, Ontologia filozofilor români. Repere bibliografice, în vol.: – Studii de istorie a filosofiei românești, vol. X, Academia Română -Institutul de Filozofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru”, București, Ed. Academiei   Române, București, 2014.

– Mircea Goga, Litterature roumaine. Histoire et critique, 2004.

– (Teză de doctorat) Miruna Lepuș, Nae Ionescu sau împlinirea prin tineri, București, 2010.

– Florian Roatiș, Confluețe filosofico-literare, Casa Carții de Știință, Cluj-Napoca, 2008, p. 90;

Biruirea de sine. Volum omagial Mircea Vulcănescu, Baia Mare, 2004.

– Florian Roatiș, Pledoarie pentru filosofia românească, Ed. Aius, Craiova, 2006, p. 86 și p. 111 ;

– (Teză de doctorat) Andrei Trifu, Termeni ontologici în gândirea filozofică a lui Mircea Vulcănescu, București, 2009.

Who’s who în România, Prgasus Press, București, 2002, p.702.

– Actele Colocviului internațional „Limbă, Cultură, Civilizație”, în Annales de L-Universite de Craiova, Seria Limbi străine aplicate, Anul VIII, Nr. 1/ 2012; Isabela Vasiliu-Scraba este „una dintre comentatoarele de mare anvergură filozofică și cu vaste cunoștințe din lumea culturală” (prof. univ. dr. Mihaela Albu: http://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/limbi_straine_aplicate/2012/Volum_Anale_LSA_2012.pdf ).

– Ștefan Arteni, Udigma, Sollinvictus Press, 2012.

– Bibliografia Eliade enumără articolul (https://isabelavs2.wordpress.com/mircea-eliade/isabelavs-plesueliade10/ ) Isabelei Vasiliu-Scraba, Un fals filozof al religiilor despre unul autentic: M.Eliade : http://thebookee.net/el/eliade-secret .

– Biblioteca Națională a României scoate și ea volume anuale cu articole din publicațiile de cultură unde sunt trecute și articolele Isabelei Vasiliu-Scraba cuprinse în revistele din capitală și din provincie; de ex. pentru anul 2014: http://www.bibnat.ro/dyn-doc/publicatii/BN_articole/Articole_cultura_12_2014.pdf .

– In afara României, referi la scrierile Isabelei Vasiliu-Scraba se găsesc în multe cataloage de mari biblioteci (de ex. la Washington, la Biblioteca Congresului American), fie enumărate direct ( de ex.: https://philpapers.org/rec/CALLKI ), fie citate indirect din scrierile altori autori ca Eva Behring, sau Hanah Mueller (Mircea Eliade und Nae Ionescu), sau Roland Clark (Nationalism in Interwar, 2002, p.94), ori Hannelore Mueller (Der fruehe Mircea Eliade), chiar și Alexandra Laignel-Lavastine, „specialista” în Cioran care l-ar fi făcut pe acesta să moară de râs („hurler de rire” ou „de rage”, cf. Gabriel Matznef, 1996, în scrisoarea către N. Dodile în care explică refuzul său de a se găsi la un Colocviu Cioran alături de „specialista” A. L.-L.).

– Ștefan Arteni, Articole publicate în revista Asymetria, 2007-2008, Sollinvictus Press, 2008.

– Florin Duțu, Părintele Arsenie Boca. O biografie, 2013.

– (Teză de doctorat) Dorin Popescu, Noica, bătălia continuă, 2016.

International Who’s Who of Professional & Business Women, ABI, 2001;

– (Teză de doctorat) Gabriela Petcu, Mitul Mioriței, Iași.

– (Teză de doctorat) Lucian Vasile Bâgiu, Mitul Mioriței la Valeriu Anania, Alba Iulia.

– (Teză de doctorat) Ana Maria Fomin, Mircea Eliade, paradigma unui nou umanism, 2013.

– Ilie Rad, De amicitia. Scrisori trimise de Stefan Fay.1988-2009, Prefața de Irina Petras, Ed. Accent, Cluj-Napoca 2009, ISBN 978-973-8915787, p. 363-366.

Filozofi români: Nicolae C. Ionescu, Titu Maiorescu, Ştefan Lupaşcu, Emil Cioran, Isabela Vasiliu-Scraba, C. Schifirneţ, Al Surdu, Xenopol, Lucian Blaga, etc. , Wiki Series, ISBN 9781233386215, Wiki Series, Memphis, USA, 2011, p. 145-148;

– (Teză de doctorat) Ionuț Horoba, Presupoziții mistice în metafizica naeionesciană.

Eseiști români: E. Munteanu, M. Gherasim, A. Cioroianu, I. Pachia-Tatomirescu, Nicolae Breban, Isabela Vasiliu-Scraba, I. Grigorescu, L. Butnaru, M. Radu-Paraschivescu, Alexandru Ciorănescu, George Călinescu, Cicerone Poghirc, etc. , Wiki Series, ISBN 9781233386215, Wiki Series, Memphis, USA, 2011, p. 145-148 ;

– (Teză de doctorat) Ion Militaru, Noica și critica Occidentului (O filozofie a istoriei la Noica), Ed. Cartea Românească, București, 2001.

Autori români : M. Sebastian, Nicolae C. Ionescu, G. Naum, I.L. Caragiale, Octavian Goga, Titu Maiorescu, Al. Macedonski, Herta Mueller, Nicolae Breban, Ghe. Zamfir, Emil Cioran, Isabela Vasiliu-Scraba, etc. , Wiki Series, ISBN 9781233384242, Wiki Series, Memphis, USA, 2011, p. 141-143.

– Mircea Florian, Filosofia românească – ediție critică de Adrian Michiduță, Ed. Aius, Craiova, 2005, p. 286 (la Referințe critice).

– Petru Ursache, Înapoi la Platon (despre vol. Isabelei Vasiliu-Scraba, Mistica Platonică, Slobozia, Ed. Star Tipp, 1999).

– Th. Cazaban, Captiv în lumea liberă, Ed.Echinox, 2002.

– Vali Constantinescu, Din amintirile unui bibliotecar.

– Eugen Evu, Terapia de joc, Tipo Moldova, 2014.

– Mihaela Albu și Dan Anghelescu, Eseistica lui Vintilă Horia, Ed. Aius, Craiova, 2015.

– Florin Paraschiv, Eminescu-Maiorescu. Imperceptibila Junime, Baia Mare, Ed. Transilvania, 2015, ISBN 978-606-84243258, p. 36.

– (Teză de doctorat) Frăguța Zaharia, Fenomenologia vieții personale în filozofia lui C-tin Micu Stavilă, Iași, 2016.

– lector univ. dr. Valentin Popa, Logică și spiritualitate la Anton Dumitriu.

-Nae Ionescu, OPERE, vol. I, București, Ed. Crater, 2000, p. 80 și p. 411.

Petre Țuțea în conștiința contemporanilor săi, crestomație de Gabriel Stănescu, Criterion Publishing, 2010.

– Mihai Dragos Plesca (Univ. „Kogălniceanu”, Iași), Metafizica lui Nae Ionescu.

– Viorel Cernica, Exerciții fenomenologice asupra filozofiei românești interbelice, București, 1999, p.213.

– Theodor Codreanu, Numere în labirint, Vol.I; II, 2007 si 2008.

– N. Turcan, Cioran sau excesul de filozofare, Ed. Limes, Cluj, 2008, p.295.

Advertisements