Referinte critice

Despre Isabela-Vasiliu-Scraba, recenzie de Ion Murgeanu

Recenzie A.I.Brumaru, “Filosofie acroamatica la Platon” de Isabela Vasiliu-Scraba

Horia Stanca, Recenzie la cartea “Intre Fantasma si Luciditate” de Isabela Vasiliu-Scraba

«…profund cufundat in PROPEDEUTICA LA ETERNITATE, n-am citit de mult ceva mai rascolitor…»
“…fantasticele CONTEXTUALIZARI si atât de strania – DESCHIDRE A CERURILOR INTR-UN MIT PLATONIC SI IN «Miorita»… au fost si sunt pentru mine…, o invitatie la gindirea libera si independenta, la curaj, la indrazneala, la adevar, la franchete, la… punctul pe i. Doua carti exemplare in miscarea filosofica a unui timp dornic de ea… Am subliniat sire intregi, paragrafe, am retinut idei asupra carora noi mai avem de lucru si ma bucur sa stiu ca putem fi de acord sau ne aflam pe cai adesea apropiate. Multumesc, adinc recunoscator, si din acest motiv, … pentru insasi prezenta dumitale atit de vie si pregnanta in gindirea contemporana” (prof. univ. dr. Alexandru Husar, istoric, eseist, critic si istoric literar, poet).

“Cele trei carti publicate pana acum indica un spirit inclinat si familiarizat cu speculatia filosofica” – scria in 1995 acad. Stefan Augustin Doinas, Membru de Onoare al Uniunii Scriitorilor.

“In al treilea volum, O PSEUDO-DESCOPERIRE A UNUI PSEUDO-PLAGIAT, avem de-a face cu o polemica vie, ascutita si nu lipsita de o unda de umor” (Alexandru Paleologu).

“Este un element dinamic, cu o pregãtire adecvatã în domeniul pe care-l ilustreazã, domeniu de frontierã, cum se spune, si pe deasupra un condei prob si plin de vivacitate, cu un stil al polemicii de idei de o certã originalitate” (Cornel Regman).

« Scrierile sale, revelatoare sub raportul noutatii (…) dovedesc talentul eseistic si capacitatea speculativa a filosofului-scriitor care este d-na Isabela Vasiliu-Scraba. Cine a citit aceste eseuri a remarcat, desigur, valoarea lor ideatica precum a inteles si ca astfel de produse n-ar fi avut nici o sansa de aparitie inainte de 1990 » (Pan Izverna).

“Este o eseistã de prim rang, cu remarcabile virtuti literare. În materie de comunicare urmînd, cred, modelul Noica, volumele sale respirã o cãldurã cuceritoare fãcînd accesibile desbateri care altminteri nu incitã pe nespecialisti. Nu e putin lucru sã regîndesti, sã reconstruiesti si, mai ales, sã pui ceva din propria personalitate în comentariile atît de subtile destinate aprofundãrii unui homo humanus” (Constantin Ciopraga, Membru de Onoare al Academiei Române).

“Autoarea unor cãrti ca “Filosofia lui Noica, între fantasmã si luciditate”, “Inefabila metafizicã”, “Atena lui Kefalos”, “Filosofie acroamaticã la Platon” sau “Configuratii noetice la Platon si la Eminescu”, între altele, mînuind un condei care e cînd penel, cînd floretã, pe alei nebãnuite, “rãtãceste” printre gînditori români si strãini cu degajare si dezinvolturã, adesea cu gratie. În Isabela Vasiliu-Scraba (unind o pasiune de hermeneut cu o acribie de filolog avizat), gînditorul sãu preferat -Platon- îsi aflã unul din cei mai profunzi si mai subtili interpreti în cultura noastrã” (prof. univ. dr. Alexandru Husar).

“Doamna Isabela Vasiliu-Scraba are temeritatea de a strãbate cele mai dificile texte platonice direct în originalul elin. Fapt încã si mai rar pentru timpul acesta, o face nu numai cu o elegantã gratie femininã care îsi anexeazã vaste si aride teritorii ale eruditiei în domeniu, ci pãtrunde temele filosofice în cauzã cu o capacitate de aprofundare de-a dreptul bãrbãteascã. Sincer vorbind, cine ar putea sã nu o invidieze?” (Ion Papuc).