IsabelaVS-himera1ScoalaPaltinis9

IsabelaVS-himera1ScoalaPaltinis9.doc. //51670 car./ 7300 cuv.

#IsabelaVasiliuScraba #ConstantinNoica #MirceaEliade # Heidegger #VintilăHoriaLaureatAlPremiuluiGoncourt #AlexandruDragomir #PetreȚuțea #Cioran  #HoriaStamatu #GulagulComunist #IonVarlam #DizidențiDeUltimăOră #filosofie #IstorieCulturalăRomânească

Isabela Vasiliu-Scraba, Himera zisei „Școli de la Păltiniș”

Sursa : https://isabelavs2.wordpress.com/constantin-noica/himera1scoalapaltinis9/

Rezumat de idei : Horia Stamatu despre Noica si mântuirea prin cultură. Noica, „om din trecut”, avându-l pe „Dumnezeu în inimă”. Desconsiderarea filozofilor și traducătorilor interbelici supraviețuitori ai temnițelor politice comuniste. „La Heidegger nu te duci cu mâna goală”. Filozofie comunistă fără filozofi (video Noica). Mesajul manipulatoriu al asistentului de română de la Groningen despre Noica nerecomandabil a fi citit (I. P. Culianu). Filozoful de la Păltiniș despre lăutărismul unui fals „discipol”.

Motto: “Oamenii sînt trecători, dar valorile, creaţiile lor vor rămâne” (C-tin Noica, iulie 1978).

Horia Stamatu (1) credea că la Noica sentimentul metafizic al temerii neîmplinirii nu depăşeşte planul cultural. Poate datorită insistenţei cu care autorul Rostirii filozofice româneşti vorbea despre “mântuirea prin cultură”, sau despre intrarea în domeniul filozofiei “cu harul care poartă dincolo de sine” ducând la o transformare interioară, asemenea oricărei alte iniţieri: “Când intri în filozofie, îţi schimbi numele, nu te mai poate chema Saul sau Kepha, îţi spui Pavel sau Petru” (Jurnalul de la Păltiniş, 1983, p. 73). Pentru Noica, la judecata de apoi, când trebuie să dai socoteală de cele făcute în timpul vieţii, hărnicia culturală manifestată prin numărul de cărţi publicate nu cântărea însă prea mult. Fiindcă atunci “trebuie să spui ce ai scris în ele” (Noica).

Poetul exilat nu avea cum să afle că filozoful îndeaproape urmărit de securitatea statului polițienesc  (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Cât de subversiv putea fi Noica , în rev. „Meandre”, Alexandria, 2009) îi spusese la Păltiniș călugărului Vasile Luca în 1987 că este credincios. Deși la biserică vine mai rar, el l-ar avea „pe Dumnezeu în inimă, permanent” (C-tin Noica). Doar Mircea Eliade știa că prietenul său Noica este un gânditor religios, cumva pe linia metafizicianului Nae Ionescu. Prezentând lumii academice occidentale filozofia românească (în 1963 scrie prima dată într-o enciclopedie filozofică despre inițiatorul Școlii trăiriste de la București, vezi The Encyclopedia of Philosophy , vol.IV, 1967, p. 212), Mircea Eliade plasează filosofia noiciană în descendenţa gândirii profesorului lor comun, faimosul Nae Ionescu pe care de asemenea îl înfățișează succint, în limita spațiului tipografic pus la dispoziție (vezi The Encyclopedia of Philosophy, vol.VII, Macmillan, New York, 1972).

De fapt, de posibilitatea „mântuirii prin cultură” era convins de tânăr nu numai Noica, dar și filozoful religiilor, Mircea Eliade (1907-1986). În perioada „Criterionului”, asistentul lui Nae Ionescu  (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Metafizica lui Nae Ionescu, în unica și în dubla ei înfățișare,  Slobozia, 2000, ISBN 973-8134-06-4) scrisese că „mare sau mică, biruită sau victorioasă, o națiune nu înfruntă eternitatea nici prin politicienii ei, nici prin armata ei, nici prin țăranii sau proletarii ei – ci numai prin ce se gândește, se descoperă și se creează” (cf. Mircea Eliade în rev. „Criterion”, nr.2, 1934).

Printre alte mesaje mai subtile, ținând de spiritualitatea indiană în care era „doctor” (după întoarcerea din India) mesajul „mântuirii prin cultură” îl livrează Mircea Eliade și în romanul Pe strada Mântuleasa, început în 1955 și terminat doisprezece ani mai târziu (2). Învățătorul Fărâmă, omul închis fără de vină și redus la limita de jos a supravieţuirii, scrie în temniţa comunistă la nesfârşit. El iese din timpul istoric al  terorii politice  practicate de mercenarii ocupantului sovietic şi trăieşte în timpul literaturii, în timpul culturii autentice. Iar prin tematica preocupărilor sale, deținutul politic Fărâmă pare a avea acces chiar la Marele Timp al sacralităţii.

Împăcat cu gândul că este plagiat în comunism și chiar forțat  să se declare mulțumit că ideide sale circulă în cărți semnate de unii dintre vizitatorii săi (cf. Octavian Chețan în vol. : Modelul cultural Noica, București, 2009, pp. 119 –133), fostul deținut politic Noica întreba pe 14 mai 1984 despre un scriitor dacă “e bun, sau plagiator?” (vezi vol.: Noica in arhiva Securităţii, 2, București, Ed. Muzeul National al Literaturii Române, 2010, p.264).

Ultimul este cel care fie rezumă, fie parafrazează ideile altuia şi uită să-l “deconspire” pe autorul ideilor preluate (3), sau, chiar dacă-l aminteşte în treacăt, el nu mai adaugă idei personale, nu pune nimic în plus (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Despre G. Liiceanu şi despre plagierea de tip ‘inadequate paraphrase’ la Patapievici ; https://isabelavs2.wordpress.com/articole/isabelavs_plagiatorulpata5/ ).

După apariția Jurnalului de la Păltiniș (1983), Andrei Pleșu găsește nimerit să vorbească de “memoria prezenței” așa-zisului său maestru cu niște ani înainte ca filosoful de la Păltiniș să treacă în lumea celor drepți, sau să-și fi terminat de scris ce s-a dovedit ulterior că mai avea de lăsat posterității (vezi „De ce nu a făcut Pleșu filozofie”, în vol.: Isabela Vasiliu-Scraba, Contextualizări. Elemente pentru o topologie a prezentului,  Slobozia, 2002, ISBN 973-8134-24-2, pp. 33-48; cu referire la afirmațiile lui A. Pleșu din „Noica între filozofie și înțelepciune”).

Neurmând îndemnul filozofului de Școală trăiristă (retras la Păltiniș) care-l sfătuise să-l lase pe Martin  Heidegger (4) spre a-l citi pe Im. Kant ,,întrucât la Heidegger nu poţi veni cu mâna goală” cum îi spusese Noica (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Mircea Vulcănescu într-un dicționar de Humanitas; https://isabelavs2.wordpress.com/mircea-vulcanescu/isabelavs-vulcanescudictionar/), G. Liiceanu pare a se simți împlinit ca traducător al lui Heidegger.

Și totuși, Claude Karnoouh scria că specialiştii occidentali în Heidegger nu-l prea socotesc pe Liiceanu (5) printre heideggerieni. “Ce-ar avea de discutat traducătorul lui Heidegger [G. Liiceanu] cu traducătorul lui Joyce [Mircea Ivănescu]?” se întreba el într-o evocare a lui Mircea Ivănescu (1931-2011). Astfel a  precizat pe la șaptezeci de ani opinia proprie despre principalul său domeniu de competenţă, pus (evident) la îndoială de Noica, filozoful care insistase să-l lase pe Heidegger si să-l studieze un an de zile pe Kant, măcar la patuzeci de ani câți avea pe atunci.

Constantin Barbu (6) remarcase cu justețe că Liiceanu repetă traducerea în așa-zisele comentarii în marginea lui Heidegger. Aici ar fi multe de zis, chiar despre traducerea filozofului german (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, O cuvântare a marginalizatului Heidegger, https://www.youtube.com/watch?v=rkC6RiViQZc) care l-a influențat pe însuși Noica. Neapărat ar fi de observat că traducătorul în comentariile sale (care nici nu sunt comentarii ci reluări de cuvinte deja folosite) neglijează raportarea omului (Dasein) la „ceva ce nu este el” (ceva ce transcede existența umană).

Heidegger începe prin a departaja existența omului (Dasein) de altceva („care nu este el”). Abia pe urmă se ocupă de esența omului căruia îi este proprie devenirea în timp, sugerată și prin titlu: Sein und Zeit. Actualizările a ceea ce există potențial în orice om țin de scopul vieții omenești petrecută în timp, adică de interesul omului de a ajunge la esența sa care nu-i este dată, deși e implicată în „structura particulară (/unică) a omului”. Dacă al doilea traducător al volumului Sein und Zeit  l-ar fi înțeles pe filozoful de la Păltiniș (menționat negreșit în nenumăratele sale apariții televizate de după 1990), ar fi remarcat heideggerianismul lui Noica exact în această parte. Fiindcă doar OMUL (vorba lui Nietzsche) are posibilitatea să DEVINĂ CEEA CE ESTE.

Heidegger reia ideea, afirmând că structura particulară a existenței umane constă în aceea că „omul există înainte de A FI/ DE A DEVENI CEEA CE ESTE DUPĂ (FIREA) ESENȚA lui. Vintilă Horia (7) a sesizat foarte bine această latură a gândirii heideggeriene, rezumată în chiar titlul pus de Nicolae Florescu volumului său despre primul scriitor ne-francez  laureat cu cea mai înaltă distincție a literelor franceze (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Mircea Eliade, Vintilă Horia și un istoric răpit prin Berlinul de est ; https://isabelavs2.wordpress.com/isabelavs-auredecei/).

De fapt, traducători de filozofie (germană) mai buni decât fostul doctorand al plagiatorului Ion Ianoși, care a plagiat din doctoratul Rodicăi Croitoru despre Kant, au fost cu siguranţă mulţi români  (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Incultura Păltiniș sau Camera 13 a Vilei „Noica”, pe hârtie în rev. „Tribuna”, Cluj-Napoca, anul XIII, nr.272/ 1-15ian. 2014, p.16 ; https://isabelavs2.wordpress.com/constantin-noica/pelerinaj-noica/ ). Și asta pentru că, sub teroarea ideologică a regimului polițienesc, generaţia lui Noica şi generaţia imediat următoare (care a supraviețuit tentativei de exterminare din închisorile și lagărele comuniste) “a fost sugrumată, cu şansa ei [de afirmare prin creaţii originale]”, cum era înregistrat că spune filozoful trăitor într-o cameră microfonizată (Noica şi Securitatea, II, 2010, p.22).

Noica știa perfect că filozofi marginalizaţi de regimul totalitar comunist au fost mulți, nu numai Petre Ţuţea, Vasile Băncilă, Alexandru Dragomir (traducător în anii patruzeci al unui eseu heideggerian), Axente Sever Popovici, Octavian Nistor (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Centenarul nașterii filozofului Octavian Nistor (1917-1993), pe hârtie în rev. „Acolada”, Satu Mare, nr.11 (120) / 2017, p. 13 ; https://isabelavs2.wordpress.com/isabelavs-octavnistorcentenar/), sau Gheorghe Ciorogaru (traducătorul lui Iabob Bohme). Știa de asemenea că „marginalizații” erau  cu mult mai pregătiți în domeniul filozofiei decât comuniștii îndoctrinați la facultățile de marxism-leninism înființate după distrugerea Academiei Române și a învăţământului superior românesc.

În vremea “ocupaţiei comuniste”, cum scria pe ascuns filozoful Vasile Băncilă, rezultatele muncii de traducere a „marginalizaților” impresionează și azi atât cantitativ, cît şi calitativ. Traducători precum Noica (din Kant și din idealiștii germani), D.D. Roşca, Virgil Bogdan, Octavian Nistor, C-tin Floru, Elena Irion/Moisuc, N. Bagdazar, C. Narly, Mihail Antoniade, Ion Gorun, Traian Brăileanu, D.C. Amzăr, Petre Pandrea, Gh. Ciorogaru, Horia Stanca, L. Blaga, etc., au fost cei care au introdus în cultura românească operele marilor filozofi germani.

Nicolae Florescu îmi spunea că l-a întâlnit în 1983 pe Noica pe stradă în dreptul magazinului „Eva” după ce apăruse Jurnalul de la Păltiniş. Filozoful i-a părut complet răvăsit, văzându-şi terfelită intimitatea, impresionat mai ales de redarea cuvânt cu cuvânt a ceea ce vorbise la Păltinis. Amploarea acestor citate extem de fidele atingea lungimea articolelor lui Nae Ionescu di „Cuvântul”, având cca 2000-3000 de caractere cu spații (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, O carte premiată sub șocul „sperieturii cu termeni grecești”: Virgil Ciomoș, Timp și eternitate (2000), pe hârtie în rev. „Tribuna”, Cluj-Napoca, anul XIII, nr.295/ 16-31 dec. 2014, pp. 19-20 ).

Cam după o lună de la publicarea Jurnalului de la Păltiniş (8) pe care proletcultistul Ion Ianoşi (fost sef al cenzurii în anul arestării lui Noica)  “o scosese la lumină”, filozoful trăirist îi relatează la Sibiu lui Relu Cioran – care avea și el apartamentul “microfonizat”-, părerea lui Steinhardt despre felul în care Paleologu a fost prezentat în carte, observând că G. Liiceanu a greşit şi faţă de el [de Noica], şi faţă de Paleologu, “pentru că o carte de memorii se publică mai târziu, nu cât trăiesc oamenii” (vezi vol.: Noica in arhiva Securităţii, 2, București, Ed. Muzeul National al Literaturii Române, 2010, p.94). Si la distanţă de cinci luni, încă mai sublinia că “gestul lui Liiceanu” este “discutabil” din unghi “psihologic şi conjunctural” (martie, 1984, vezi vol.: Noica in arhiva Securităţii, 2, București, Ed. Muzeul National al Literaturii Române, 2010, p.201) prin vizibila intenţie a lui G. Liiceanu de a se „auto-consacra” (cf. N. Steinhardt, 18 aug. 1987), făcându-i însă rău lui Noica, “om din trecut”, pus “prea mult în primul plan, pe scenă” (Noica, înregistrare din mai 1984, Noica in arhiva Securităţii, 2, București, 2010,  p.250).

„Om din trecut”, în calitatea sa de discipol al inițiatorului unicei școli românești de filozofie (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, În labirintul răsfrângerilor. Nae Ionescu prin discipolii săi : Țuțea, Cioran, Noica, Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu și Vasile Băncilă, Slobozia, 2000, ISBN  973-8134-05-6) lui Noica (la șaptezecisi cinci de ani) nu i se publicau cărțile decât cu mare întârziere și pe hârtie de calitate inferioară, cum se poate azi constata la citirea înregistrării conversațiilor îndosariate de Securitate (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Suspecta moarte a lui Constantin Noica, tipărit în rev. “Plumb”, V, 34, ian. 2010, p.4 ):  “Pe mine m-au tot dus [cu vorba] cu CARTEA ARHEILOR la Cartea Românească, sau cu Scrisorile de logica [ lui Hermes] şi de trei ani mă pun în plan și nu mi-au apărut” (Noica în vol. : Noica în arhiva Securității, II, 2010, p.153).

Filozofului marginalizat (9) nu i-a scăpat desigur pasajul dinspre sfârșitul  Jurnalului de la Păltiniş (1983) unde „discipolul lui Henri Wald”  îl  “demasca” prin mijlocirea unor comentarii politice la scrieri filozofice noiciene fără nici o legătură cu domeniul politicii  (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Lista  neagră cu cărţi scrise de Noica, în rev. “Origini/Romanian Roots”, S.U.A., vol. XIV,  9-10 (146-147), 2009, pp. 22-24;  vezi și vol. : Stan V. Cristea, Noica: REPERE BIOBIBLIOGRAFICE, Bucureşti, 2011, p.413).

Poate chiar  regăsirea binecunoscutei grile ideologice la o comunistă franceză (care i-a tradus modestele sale notițe bio-bibliografice despre Cioran intitulate sforăitor „Apocalipsa după Cioran”, 1995) l-a făcut pe directorul fostei Edituri Politice să-i publice maculatura lovind în filozoful retras la Păltiniș, cu șabloane similare celor uzate (după arestarea lui Noica) de turnătorul Pavel Apostol în recenzarea manuscrisului despre Hegel, „care ar fi atacat regimul comunist”.

Din cartea pentru care filozoful cu domiciliu obligatoriu a făcut nevinovat șase ani detenție politică în regim de exterminare, turnătorul Pavel Apostol evidențiase „afirmații cu caracter fățiș anticomunist și mistic”, trâgând concluzia că lucrarea lui Noica este „una din cele mai periculoase materiale ideologice din țară” (vezi Ion Spânu, Cine l-a turnat pe Noica la Securitate ?, în „Ziua” din 7 aprilie 2007).

Foarte percutante sînt observaţiile lui Noica (înregistrate pe ascuns) referitoare la autorităţile comuniste care îl “menajează” pe  Gabriel Liiceanu, în timp ce elementara libertate de a circula peste graniţă este interzisă altora:  „elevul lui Henry Wald” (cf. Noica) poate veni din  Germania de Vest în ţară,  soţia acestuia îl poate însoţi la Heidelberg, fără a-şi pierde postul de la Institutul de Istoria Artei. Noica mai este înregistrat spunând că Andrei Pleşu şi G. Liiceanu se bucură din partea Ministerului de interne de un „tratament de excepţie”. Ei pot călători prin Europa, în Franţa şi chiar în Suedia. Ambilor le-a fost prelungită bursa Humbold la Heidelberg (10), oferindu-le posibilitatea să mai zăbovească luni întregi dincolo de Cortina de fier (vezi vol.  Noica si  Securiatea II, Ed. Muzeului Naţional al Literaturii Române, 2010, înregistrare din  12 nov.1983, p.88, p.89, p.94).

Cu alt prilej este înregistrată remarca filozofului (lipsit de o viață privată) după care vesticii germani trimit 150 de burse şi ideologii cu putere de decizie aprobă o plecare sau două pentru protejații lor. Restul burselor se fac că nu le-au primit, în 1983 fiind aprobată o singură plecare  în RFG cu bursă Humbold (vezi vol.: Noica in arhiva Securităţii, 2, București, Ed. Muzeul National al Literaturii Române, 2010,  p.123).

De la fostul deținut politic Ion Varlam aflăm că „dizidenții de ultimă oră” (printre care îl enumără și pe Andrei Pleșu) au fost „fabricați, sunt produse ale Securității care i-a lansat pentru a păstra puterea după ce se va renunța la sistemul partidului unic” (cf. Ion Varlam, PseudoRomania. Conspirarea deconspirării, București, Ed. Vog, 2004, ISBN 973-85580-3-4, pp.80-81).

Epistolarul (București, 1987) volum de epistole pe tema filozoful trăirist devenit personaj în Jurnalul de la Păltiniș este trecut în Wikipedia românească (11) drept probând, vezi Doamne, existența himericei „Școli de la Păltiniș” alături de cartea din 1983 care este discutată în scrisori (vezi Wikipedia.ro citită printre rânduri; http://blogideologic.wordpress.com/2013/06/02/isabela-vasiliu-scraba-wikipedia-ro-citita-printre-randuri/).

Stiind bine că vizitatorii auto-proclamați discipoli ai „Școlii de la Păltiniș” n-au comis nimic original de domeniul filozofiei, Constantin Noica este înregistrat de Securitate pe 4 septembrie 1987, după difuzarea Epistolarului, spunând că Liiceanu a reuşit să-l “înnămolească” de tot.

O lună mai târziu (în octombrie 1987) Securitatea îl îndepărta de la Păltiniș pe fostul deținut politic Octavian Nicolae, singurul prieten pe care Noica știa că se poate oricând bizui (vezi amintirile meteorologului de la Păltiniș în volumul : Modelul cultural Noica, București, 2009 ; a se vedea și Isabela Vasiliu-Scraba, Excluderea din cultura românească a lui Noica…, pe hârtie în rev „Tribuna”, Cluj-Napoca, anul XIII, nr.279/ 16-30 aprilie 2014, pp. 21-22, si nr. 280/ 1-15 mai 2014, p.26 ). Filozoful de la Păltiniș nu-şi putuse imagina că Securitatea, după ce l-a obligat să se mute de la vila 23 unde locuise opt ani, “într-o vilă ca şi părăsită” (p.272), nu-l va lăsa nici pe prietenul său Nicolae Octavian să-i fie în preajmă (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Suspecta moarte a filozofului Noica, în „Almanahul Origini”, 2010,  http://www.revistanoinu.com/Sfarsitul-lui-Constantin-Noica.html ).

Acceptat membru al Uniunii Scriitorilor abia la 65 de ani, lipsit de catedra universitară care i se cuvenea, lăsat să țină doar vreo trei conferințe publice, la mari intervale de timp, Constantin Noica (1909 – 1987)  nu a “transformat” nici un comunist într-un adevărat filozof gândind pe cont propriu, în pofida unor afirmaţii ale lui Liiceanu şi Pleşu (12) că ei ar fi adevărata “operă” a lui Noica, și nu scrierile acestuia (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, La Centenar, despre Noica, în cifru ‘humanist’ ; https://isabelavs2.wordpress.com/isabelavasiliuscrabanoicahumanitas5/ ).

Alexandru Dragomir observase cu justețe lipsa de influență a lui Noica asupra comuniștilor care au beneficiat doar de dorinţa lui Noica de a fi dascăl celor tineri,

La unison cu cei doi bursieri Humboldt avantajați printr-un tratament de excepție de Ministerului de interne (apud. Noica), Ioan Petru Culianu difuzează românilor prin Radio BBC un mesaj identic cu părerea muzeografului de la Tescani despre opera filozofului de la Păltiniș: “chiar dacă vreodată cărţile lui Noica s-ar pierde, ori ar înceta să mai fie citite” (I.P. Culianu, Studii româneşti, II, 2009, p.228), nu scrierile lui Noica ar fi importante ci auto-declaraţii săi discipoli (13).

La modul cel mai straniu cu putință, momentul difuzării acestui mesaj manipulatoriu a fost prilejuit chiar de suspecta moarte a filozofului Noica, pe 4 dec. 1987, neanunţată prin nici un post de radio sau de televiziune din ţară (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Sfârşitul lui Noica, în “Jurnalul literar”, XX, 19-24, oct.-dec. 2009, p.6).

Răspândită de fostul secretar al Biroului Organizației de Bază a tinerilor comuniști din Institutul de Artă printr-o conferință de la Bistrița din cadrul „Saloanelor Rebreanu” – și în țară prin revista băcăoană  “Ateneu” (cu tirajul și cu difuzarea pe care o aveau în statul totalitar revistele), apoi în afara țării prin revista scoasă de Sorin Alexandrescu la Amsterdam (A. Pleșu, Entre la philosophie et la sagesse: notes sur C. Noica,  “International Journal of  Rumanian Studies”, nr.2, 1984-1986, vol.IV, p. 15-21), iar după 1990 prin revista bistrițeană „Cadran” și volumul Limba Păsărilor -,  ideea că opera lui Noica n-ar fi important de citit, întucât ea „nu contează”, fusese formulată în 1985 în felul următor: “împrejurările au făcut ca în România de azi nu opera lui Noica să conteze” (A. Pleşu, Constantin Noica, între filozofie şi înţelepciune, “Ateneu”, Bacău, mai 1985, reluată în culegerea de texte și scrisori, Limba Păsărilor, Ed. Humanitas, 1994, 195-203). Ceea ce era, cu limbajul de lemn al vremii comuniste, chiar pe „linia partidului”. Si după 1990, Andrei Pleșu ar fi fost cel care „a fixat linia directoare în cultura română”, consemna Titus Filpaș, fost deținut politic (vezi art. : Titus Filipaș, Ideologia Școlilor Centrale, on-line în rev. „Asymetria” din 2003).

In martie 1984 Noica apărea înregistrat de Securitate zicând că-i sînt cărţile scose din circuitul public al bibliotecilor și ascunse la FONDUL SECRET, în afară de revista „Izvoare de filozofie” (2 vol) si Povestiri despre om (Paris, 1962), și că de soarta traducerilor sale din Descartes, din Kant și din idealiştii germani nu ştie nimic (vezi vol.: Noica in arhiva Securităţii, 2, București, Ed. Muzeul National al Literaturii Române, 2010, p.138).

“Războiul nervilor” declanşat odată cu depunerea fiecărui manuscris la o editură comunistă este oarecum amintit de “crisparea” în care a trăit până la moarte Noica, nesigur dacă este sau nu tipărit prin reviste sau pe la edituri (vezi vol. : Noica şi Securitatea, vol. II, Bucureşti, Ed. MNLR, 2009, p.367).

Abia în 1986 lui Noica i se publicase volumul Scrisori despre logica lui Hermes, amânat trei ani. Nepublicate i-au rămas cele 25 de eseuri apărute in revista ieşeană „Cronica”, toate articolele despre Mircea Eliade, Lucian Blaga,Ștefan Lupaşcu, Camil Petrescu, Brâncuşi, Heidegger, Cioran, Mircea Vulcănescu, Uscătescu, Haşdeu, Cantemir, precum şi eseurile din „România literară” cuprinse în volumul Modelul cultural european, apărut post-mortem întâi în traducere germană. Manuscrisul românesc a fost tipărit la cinci ani după moartea filozofului (vezi Stan V. Cristea, Constantin Noica. Repere biobibliografice, ed.II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, RCR Editorial, 2011).

După zece ani de așa-zisă „ucenicie”, Constantin Noica îl percepuse în 1974 pe comunistul G. Liiceanu ca „elev  al lui Henry Wald, nu al său” (vezi vol.: Noica și  Securitatea, 1, București, Ed. Muzeul National al Literaturii Române, 2009, p.154). Filozoful de la Păltiniș sesizase (tot pe atunci) că discipolul lui Wald înclina să disprețuiască (op. cit., p.136) reprezentanții interbelici ai Școlii trăiriste  inițiată de gânditorul religios Nae Ionescu, școală filozofică din care însuși Noica se considera a face parte (14).

După apariția Jurnalului de la Păltiniș (1983) disprețul față de cultura României interbelice îl obsevase și Ion D. Sârbu. Iată părerea acestui absolvent de filozofie dinaintea eliminării lui Lucian Blaga dintre cadrele didactice universitare: “mi se pare un tupeu ciocoiesc, de regățeni îngâmfați, să te instalezi la Păltiniș, să te lauzi că știi nemțește și grecește, dar să ignori total, chiar să-ți bați joc de cei care, născuți sub acel munte, știind nemțește, grecește, au tradus pe Hegel, pe Platon, au scris filosofie și au murit întru filosofie” (I.D. Sârbu, Traversarea cortinei, Editura de vest, Timișoara, 1994, p. 261).

Noica trimisese în 1981 spre publicare în străinătate (fără învoire), printre alte manuscrise ale sale, şi un “Jurnal de idei  (XXIV)”. Expedierea în străinătate era o gravă abatere de la “etica comunistă” cu care îi împuia capul G. Liiceanu (vezi Jurnalul de la Păltiniş, Ed. C.R., 1983, p. 177). De aceea expedierea de lucrări peste granițele închise ale Țării apare consemnată într-unul din dosarele de urmărire a filozofului (vezi Noica şi Securitatea, vol. II, Bucureşti, Ed. MNLR, 2009, p.348). Unul din capetele de acuzare pentru care Noica (începând cu decembrie 1958) a fost anchetat la Securitatea regiunii Pitești prin bătăi, foame şi frig, şi apoi închis şase ani în temniţa politică, l-a reprezentat expedierea de studii filozofice în străinătate.

În total la Securitatea din Sibiu ar fi fost șapte dosare Noica, din care cinci au fost microfilmate, iar două ar fi fost distruse iremediabil după 1990, cf. Noica şi Securitatea, vol.I, p.6). Probabil ca să nu se poată compara înregistrările din camera microfonizată cu redarea unor pledoarii noiciene „cuvânt de cuvânt” în Jurnalul de la Păltiniș (1983).

Azi se poate vedea pe youtube un filmuleț cu fostul deținut politic Constantin Noica realizat de scriitorul Petre Anghel (https://www.youtube.com/watch?v=L91Df5edn30 ), unul dintre mulții săi vizitatori. Această înregistrare la Păltiniș nu a suferit prelucrări ulterioare ca să servească drept reclamă comuniștilor care nu s-au remarcat prin cărți ieșite din rând.

Cititor al Filocaliei (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Cioran și culisele Filocaliei  sibiene, sau, Părintele Arsenie Boca, poeta Zorica Lațcu și poetul Nichifor Crainic în colectivul de traducere al  Filocaliei românești; https://isabelavs2.wordpress.com/parintele-arsenie-boca/isabelavs-tradufilocalia5/ ), Noica povestește (evident timorat, „ascuns” după „text” și „context”) despre Sfântul Antonie cel Mare, despre suflet si despre cele care nu se văd, obiectul religiei și al adevăratei filozofii (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Noica despre arheul istoric întrupat de Mircea Eliade;   https://isabelavs2.wordpress.com/articole/8noica-tabor/ ).

Logicianul și filozoful creștin Anton Dumitriu îmi povestea că a venit la el Noica să se sfătuiască asupra unei schițe de vreo 80 de pagini despre istoria filozofiei românești care îi fusese cerută pentru o enciclopedie occidentală. Dacă ar fi trecut nume, Noica ar fi fost constrâns să participe la impostura ideologilor comuniști ce se pretindeau filozofi (precum Ion Ianoși, Dumitru Ghișe, Henry Wald, Pavel Apostol, etc.). Vizionând această remarcabilă înregistrare, am aflat că filozoful de la Păltiniș alesese unica variantă posibilă spre a ocoli promovarea imposturii: C-tin Noica s-a hotărât a „scrie o istorie a filozofiei fără filozofi”.

Din cele răspândite de auto-declarații „discipoli” preponderent despre „personajul” Noica, reiese  indirect dezinteresul față de gândirea noiciană cuprinsă în peste douăzeci de volume tipărite de Noica și, cel puțin până la centenarul nașterii filozofului, neadunate sub formă de OPERE COMPLETE.

Doar ostracizarea gândirii lui Noica s-a văzut mai limpede în 2009 când în librăriile bucurestene nu se găseau decât una sau două din cărţile lui Noica (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Noica în cifru “humanist”, în rev. „Acolada”, Satu Mare, V, , 4 (42), apr. 2011, p.3).

Necamuflat de niciun artificiu, disprețul față de filozofia lui Noica a ieșit la iveală în opinia lui Pleșu după care nu cărțile lui Noica ar conta.  Exact aceasta a fost și ideea repetată în decembrie 1987 pe unde radio de asistentul de română de la Groningen (vezi I. Vasiliu-Scraba, Eliade și unul din turnătorii săi anonimizați ; https://isabelavs2.wordpress.com/mircea-eliade/secuculieliade/ ) care a ținut să-l minimalizeze și pe filozoful Nae Ionescu, făcându-l „ortodoxist” și „cinic”, probabil din lipsă de dicționar care să-l lămurească asupra înțelesului ultimului termen (vezi I.P. Culianu,  Scrieri româneşti, II, p.228-229 ; a se vedea comparativ, Mircea Eliade, File despre Nae Ionescu, București, 2007, ISBN 978-973-8982-33-8 ; vezi și înregistrarea de la Simpozionul național „Mircea Eliade”, https://www.youtube.com/watch?v=GUvdVrPmFbs&t=272s  ).

Despre acei doi vizitatori favorizați în comunism de Ministerul de Interne (apud. Noica), s-a observat peste ani că figurează drept „intelectuali superstar numiți filozofi fără a avea o operă filozofică de calitate minim acceptabilă” (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Despre G. Liiceanu şi despre plagierea de tip ‘inadequate paraphrase’ la Patapievici ).

Dacă, în ciuda frumoaselor editări din ultimii ani, în cultura românească încă nu există operele complete ale lui Noica și nici ale lui Mircea Eliade (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Mircea Eliade și brațul lung al inchiziției comuniste, pe hârtie fagmente au apărut în rev. „Tribuna”, Cluj-Napoca, nr. 269/2013, p.12 ), în schimb, cât a fost proprietar  al Vilei  “Noica” de la Păltinis, Liiceanu găsise un bun prilej să-i facă reclamă proletcultistului Ion Ianosi, plasând în camera închiriată de Noica niste foi scrise de acest plagiator făcut membru de onoare al Academiei, cu liceul său pe puncte, asemeni Elenei Ceausescu (v. Isabela Vasiliu-Scraba, Camera 13 a vilei “Noica” de la Păltiniş, în rev. Discobolul XIII, iul.-sept. 2010, p. 256-260 ; v. Stan V. Cristea, NOICA: REPERE BIOBIBLIOGRAFICE, Bucureşti, 2011, p.425; https://isabelavs2.wordpress.com/constantin-noica/pelerinaj-noica/   ).

Demnă de reținut ar mai fi părerea “optimistului” Noica  în ce priveşte “mântuirea prin cultură” a  cronicarului plastic Pleşu (15), vizitator al „groparului culturii Românești”, cum era supranumit Leonte Răutu. Constantin Noica sesizase lăutărismul muzeografului de la Tescani, vag interesat de istoria artei, de spiritualitatea orientală şi de psihanaliză pe fundalul  unei excesive griji pentru “fratele porc”: “Obsesia lui Andrei Plesu este fratele porc, cu mântuirea în sens trivial, în planul existenţei (Constantin Noica, Jurnal de idei,  București, 2007, [227]). Cum vedem, opinia lui Noica era departe de a fi optimistă în ce priveşte valoarea „producției bibliografice” a muzeografului de a cărui “mântuire prin cultură” s-a cam îndoit. Si pe drept cuvânt.

Note și consideratii marginale

 1. Despre marele poet, traducător, eseist și critic literar care a fost Horia Stamatu (1912-1989), criticul literar Virgil Ierunca scrisese la Paris următoarele: „Si în exil, și în țara regăsită de mâine, poezia lui Horia Stamatu va sfinți locul și vremea împlinind sorocul spiritualității românești hărăzită să dăinuie prin jertfe ciclice” (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Peste Cortina de Fier, un dialog între Horia Stamatu și Noica, pe hârtie în rev. „Acolada”, Satu Mare, anul VI, noiembrie 2012, nr.11 (62), p. 18; a se vedea și Isabela Vasiliu-Scraba, La centenarul naşterii poetului Horia Stamatu. Ciudăţenii cripto-comuniste, pe hârtie în rev. „Acolada”, Satu Mare, anul VI, sept. 2012, p. 19 ). Textul scris de Ioan P. Culianu despre poezia lui H. Stamatu  (început prin 1978) a fost publicat în engleză în1984 si republicat de Ed. Polirom în 2009 în vol.  Studii Românești, II, pp.98-119 în traducerea Corinei Popescu, fără anexarea scrisorii de peste 25 de pagini trimisă de Horia Stamatu lui Mircea Eliade, Virgil Ierunca, Paul Miron, Sanda Stolojan, Leonid Arcade, etc, referitoare la cele afirmate despre poezia sa de „turnătorul” Culianu. Insuși Virgil Ierunca i-a scris lui Culianu (asistent de română la Groningen) că îl consideră om al Securității (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Micșorarea lui Mircea Eliade şi gonflarea lui I. P. Culianu prin felurite tertipuri, pe hârtie în rev „Tribuna”, Cluj-Napoca, anul XII, nr.266/ 1-15 oct. 2013, pp. 7-8, si nr. 267/ 16-31 oct. 2013, p.5; a se vedea si Isabela Vasiliu-Scraba, Era minciunilor legate de cariera lui Culianu , în rev. „Cetatea Culturală”, Cluj-Napoca, sept. 2013). Presupunerea lui Virgil Ierunca din scrisoarea expediată lui Culianu în1978 a fost confirmată odată cu publicarea unei note informative despre profesorul Mircea Eliade scrisă foarte probabil de I.P. Culianu (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Mircea Eliade și unul dintre turnătorii lui anonimizați, fragmentar pe hârtie în rev. „Acolada”, Satu Mare, nr.1(110), ianuarie 2017, p.17).
 2. Isabela Vasiliu-Scraba, Despre lipsa individualizării anchetatoarei din romanul eliadesc Pe strada mântuleasa, fragmentar pe hârtie în rev. „Tribuna”, Cluj-Napoca, anul XII, nr.251/ 16-28 febr. 2013, pp. 20-21.
 3. Părerea lui C. Karnoouh era trecută în iulie 2012 pe „critic-atac” la comentariile plagiatului comis de Patapievici, pagină web făcută probabil dispărută de cei interesați să nu fie difuzate pe internet decât păreri pozitive despre ei (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Despre G. Liiceanu şi despre plagierea de tip ‘inadequate paraphrase’ la Patapievici ; https://isabelavs2.wordpress.com/articole/isabelavs_plagiatorulpata5/ ) Fără menţionarea filozofului Noica, în cele 20 de pagini ale textului despre îngeri publicat de Pleșu întâi în antologia Limba păsărilor din 1995 și apoi ca anexă în culegerea intitulată Despre îngeri (2003), Andrei Pleșu a preluat (/împrumutat fără citarea sursei) din volumul noician Scrisori despre logica lui Hermes (1986) aceea idee din „logica lui Ares” despre “blocajul în dihotomii” (vezi vol. Isabela Vasiliu-Scraba, Contextualizări. Elemente pentru o topologie a prezentului, Ed. Star Tipp, Slobozia, 2002, p.46; vezi și Isabela Vasiliu-Scraba, Un eseist preocupat de îngeri și vampiri, în rev. „Acolada”, Satu Mare, nr.3/2011, p. 16 ).După înregistrările Securităţii, care-l urmărea tot timpul pe C-tin Noica locuind la Păltiniș într-o cămăruță „microfonizată”, se vede că în anul publicării Scrisorilor despre logica lui Hermes filozoful îl considera pe muzeograful de la Tescani “cronicar plastic”. Ceea ce exclude postura de „discipol” al inventatei „Școli păltinișene” negată de însuși filozoful de la Păltiniș în prefața Epistolarului. Dar și în 1996, după ce Pleșu  înființase cu Anca Oroveanu (fiica lui Leonte Răutu)  Colegiul Noua Europă, șeful S.R.I. Virgil Măgureanu, în prefața „Cărții albe a Securității”, îl desemnase pe Pleșu „cronicar plastic”.  Din transcrierile (de jurnal „personal”) „scoase la lumină” de plagiatorul Ion Ianoși, reiese că Noica ar fi sesizat cu justeţe  (Jurnalul de la Păltiniș, C.R., 1983, p.12 si p.100) dezinteresul pentru filozofie al muzeografului de la Tescani, dezinteres vizibil în volumele ultra premiate în comunism ca urmare a vizitelor lui A. Pleșu în familia lui Leonte Răutu. Dar abia Radu Portocală, investit cu „sacra misiune de a-l publica pe Pleșu”, a sesizat extravaganța marilor cheluieli făcute de Institutul Cultural Roman pentru editarea in Franța a traducerii tezei de doctorat publicată în 1980 cu titlul Pitoresc si melancolie care „nu a trăit, nu a stârnit nici un ecou si care a dispărut în momentul apariției” (vezi R. Portocală, Prieteniile păguboase ale ICR). După Radu Portocală, la fel s-ar fi întâmplat la Paris si cu „precedentele eșecuri” (din 1990, cu Minima moralia, publicată de C-tin. Tâcu, si din 2005 cu vol. Despre îngeri scos la Editions Buchet Chastel). Cum aflăm de la fostul director I.C.R. –Paris, în 2006, două dintre editurile mari (Grasset si Fayard) si-au manifestat dezinteresul pentru cartea cronicarului plastic devenit in 1977 doctor in istoria artei chiar cu volumul pe care ei l-au returnat după două săptămâni.
 4. vezi Isabela Vasiliu-Scraba, „Fac eu un portret lui Heidegger ?”(Alexandru. Dragomir), pe hârtie în rev. „Tribuna”, Cluj-Napoca, anul XIII, nr.286/ 1-15 august 2014, pp.21-22.
 5. In 1983 – an în care Cioran refuzase premiul de stat austriac (cf. Noica si Securitatea, II, 2010, p.93; vezi și Isabela Vasiliu-Scraba, Două traduceri trădătoare din cărțile lui Cioran, pe hârtie în rev. „Curtea de la Argeș”, scoasă de acad. Gheorghe Păun cu sprijinul Primăriei municipiului Curtea de Argeș, anul V, nr. 10/ 2014, p.6  ) oferit pentru Sissi ou la vulnerabilite,  lucrare ieşită dintr-un interviu şi de aceea considerată de el  “o chestie neserioasă” (Emil Cioran la telefon cu Relu Cioran pe 1 ian 1984, înregistrat de Securitate, Noica si Securitatea, II, 2010, p.111) -, Noica “a avut emoţii” că Emil Cioran nu-l va plăcea pe cel căruia urma să-i fie tipărit jurnalul vizitelor la Păltinis întrucât “are obositorul obicei de a pune mereu întrebări” (Noica si Securitatea, II, 2010, p. 65). Fostul student al filosofului Lucian Blaga, excepționalul scriitor I.D. Sîrbu, la citirea Jurnalului de la Pãltiniș, a observat tendința d-lui Gabriel Liiceanu de a face o excesivã paradă de lecturi și în general de preocupări filosofice, de ca și cum nimeni în România nu ar mai fi făcut niciodată astfel de lucruri. După 1990 a ieșit mai bine în evidență tendința de a se legitima ca filozofi invocând frecventarea lui Constantin Noica. Din păcate ei n-au lăsat (până acum) în urmă nici o lucrare originală în domeniul filosofiei. Dacă nu de un nivel mai înalt, cum s-ar cuveni unor vedete de televiziune care se tot legitimează cu drumurile lor la Păltiniș, măcar la nivelul cărții noastre: Mistica platonică a participării la lumea Ideilor, Slobozia, 1999.  Despre entuziasmele lui C-tin Noica privitoare la publicarea lui Platon pe calea ocolitoare a unor noi traduceri am tratat într-un articol din 1999 (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, „Ceva despre viața și opera lui Constantin Noica” în rev. „Viața Românească”, București, anul XCIV, nr.7 / 1999, pp. 6-9), cuprins ulterior în vol.: Isabela Vasiliu-Scraba: În labirintul răsfrângerilor. Nae Ionescu prin discipolii săi: Petre Țuțea, Cioran, Noica, Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu și Vasile Băncilă (Slobozia, 2000).
 6. Constantin Barbu exemplifica repetarea traducerii în paginile care ar fi trebuit să reprezinte un comentariu la traducere alegând următorul pasaj din Sein und Zeit: Dasein ist immer schon „ueber sich hinaus” , nicht als Verhalten zu anderem Seinden, das es nicht ist, sondern als Sein zum Seinkoennen, das es selbst ist. Diese Seinsstruktur des wesenhaften „es geht um…” fassen wir als das Sich-vorveg-sein des Daseins (Martin Heidegger). Nu vom da si traducerea la care se referă, întrucât o considerăm de un nivel foarte incipient. Spre a folosi la ceva, această a doua traducere (care a urmat traducerii dr-ului Dorin Tilinca făcută împreună cu filozoful Mircea Arman) ar trebui mult îmbunătățită. La tălmăcirile „ilizibile și inutilizabile” din Heidegger m-am referit în art. :Isabela Vasiliu-Scraba, False dispute cu ideile lui Eliade și cu Nae Ionescu, pe hârtie în rev. „Acolada”, Satu Mare, anul XI, nr.6 (115), iunie 2017, pp.17-18.
 7. vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Receptarea româmească a primului scriitor străin laureat al Premiului Goncourt, în rev. Origini/Romanian Roots, XVIII, Part II, July-December, 2014, p.1-5.
 8. Apariția Jurnalului de la Păltiniș (prin Ion Ianoşi, activist din structurile de vârf ale proletcultiștilor instruiți în anii cincizeci în  URSS, vezi dedicația făcută publică de plagiatorul Ion Ianoși, dovedit -prin punerea textelor în paralel-, că a preluat pasaje din Rodica Croitoru) a fost considerată de Nicolae Steinhardt, ca și Epistolarul (despre care a scris pe 18 aug 1987), drept un art de infatuare și autoproclamare de superioritate (în rev. „Familia”, an XIX, nr. 12 dec. 1983). Exilatul Constantin Roman, autor al dicționarului de personalități femenine intitulat The Blouse Roumaines, recenzând cartea Jessicăi Douglas-Home, Once upon another time. Memoirs of Ceausescu s Romania (2000),  citează din volum imaginea unei recepții organizată la București  în onoarea Jessicăi Douglas-Home de Ambasada Angliei prin anii optzeci. Ea își amintește de relaxarea pe care cei doi prieteni pelerini la Păltiniș o afișau ostentativ ( “a posture of ill-bred muffins, completely out of place for the occasion, although perhaps quite acceptable at Communist Party rallies”), in contrast cu restul invitatilor, evident timorați. Faptul că cei doi comuniști aveau permisiunea de a frecventa Ambasada „is even stranger if one thinks that their host – H E Hugh Arbuthnot, British Ambassador to Romania was the butt of some rough treatment in the hands of the Securitate agents in Cluj where the Ambassador went to visit the dissident Academic Doina Cornea. Any further speculative questions about the real meaning of their visits to the British Embassy durring Ceausescu s dictatorship are therefore superfluous, to say the least! Clearly in such context, Messrs  Plesu and Liiceanu knew very well at the time what is was all about and they also knew what they were doing!” (C-tin Roman http://www.romanianstudies.org/content/2010/04/book-review-once-upon-a-time-by-jessica-douglas-home/ ).
 9. vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Filozoful Noica, un marginalizat al culturii comuniste și post-comuniste, pe hârtie în rev. „Tribuna”, Cluj-Napoca, anul XIII, nr.282/ 2014, 1-15 iunie, pp.23-25. După ce-mi citise textele despre Noica publicate în diverse reviste pe hârtie și on-line în anul centenarului nașterii filozofului pe care-l frecventase și el [Petre Anghel] fără a face atâta caz cât au făcut alții, universitarul Petre Anghel (scriitor cult, având un doctorat pe tema lui Mihai Ralea în 1978, în 2003 devenit doctor în teologie)  îmi tramsmitea prin e-mail următoarea impresie de lectură : „Vă apreciez ideile, munca și stilul” (Petre Anghel, 27 iunie 2009).
 10. Lui Noica i se tot amâna apariția cărților depuse la edituri, în timp ce unii vizitatori de-ai săi erau publicați în țara comunistă chiar la vremea când călătoreau dincolo de Cortina de fier cu prelungirea șederii peste hotare (vezi vol. Noica si  Securiatea II, Ed. Muzeului Naţional al Literaturii Române, 2010, înregistrare din data 12 nov.1983 p.88, p.89, p.94). După filozoful Alexandru Dragomir, Noica nu a avut influență asupra lui Liiceanu și Pleșu (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, „De vorbă cu Alexandru Dragomir”, în rev. „Tribuna”, Cluj-Napoca, nr. 276/  2014, pp. 18-19 si 32).
 11. vezi Isabela Vasiliu-Scraba, ro confiscată de o mafie cu interese ascunse, pe hârtie în rev. „Vatra veche”, Târgu Mureș, Anul VI, nr.2 (62), febr. 2014, pp.46-50.
 12. Adrian Marino, în calitate de președinte al juriului de premiere ASPRO, a părăsit comisia dezaprobând categoric premierea lui A. Pleșu căruia îi apăruse în 2003 un plăpând curs despre îngeri desenat în susul fiecărei pagini spre a umfla artificial inconsistentul volumaș. Radu Portocală a remarcat în 2006 că „numărul premiilor și al titlurilor de doctor honoris causa acumulate de dl Pleșu este sensibil mai mare decât acela al cărților publicate.” (cf. Radu Portocală).
 13. vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Noica şi “discipolii” săi, în rev. Origini/Romanian Roots, XIV, 9-10 (146-147), 2009, p.22-24, a se vedea și vol. :Isabela Vasiliu-Scraba, Contextualizări. Elemente pentru o topologie a prezentului,  Slobozia, 2002, ISBN 973-8134-24-2, pp. 33-48.
 14. Isabela Vasiliu-Scraba, Ceva despre Școala tăiristă inaugurată de Nae Ionescu, pe hîrtie în rev. „Tribuna” (Cluj-Napoca), nr. 258/2013, 1-15 iunie 2013, pp.4-5.
 15. Opinia lui Noica apare în cele transcrise în Jurnalul de la Păltiniş (CR, 1983), si din notaţiile fragmentare din caietele tipărite în 2007 cu neinspiratul titlu de  Jurnal de idei – folosit de Noica la publicarea între sept. 1977 şi aprilie 1982 a douăzecişicinci de  texte în revista “Cronica” de la Iaşi, nestrânse (?) încă în volum (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Noica despre arheul istoric întrupat de Mircea Eliade,  in rev. “Conta”, 10/2012, p.126-131 ).

Repere bibliografice minimale

Autoare: Isabela Vasiliu-Scraba (vezi fisa scriitoarei Isabela Vasiliu-Scraba din Wikipedia.ro înainte de vandalizarea fișei de către administratorul MyComp care, sub diverse pseudonime, încearcă a îndepărta prezentarea scriitoarei în această enciclopedie on-line confiscată de o mafie cu interese ascunse, https://isabelavs2.files.wordpress.com/2014/12/fisa-din-wikipedia-ro.pdf  )

Sursa: https://isabelavs2.wordpress.com/constantin-noica/himera1scoalapaltinis9/

 

 

Advertisement